1. Naslovnica
  2. Objave, najave, natječaji

Objave - priopćenja


Stanje i prognoza vodostaja u RH

DHMZ, 16. 5. 2019. - Vodostaji na Uni, Mrežnici, te Korani i Kupi u Karlovcu su u opadanju. Vodostaji Save nizvodno od ušća Kupe (Crnac) te cijelim tokom Save u RH su u porastu. Obzirom da je hidrološka situacija u smirivanju, redovna hidrološka izviješća u tabličnom i tekstualnom obliku se mogu dalje pratiti na stranicama Sektora za hidrologiju pod izbornikom „Dnevni hidrološki izvještaj“.

Vodostaji Une su u opadanju s tendencijom opadanja. Vrh vodnog vala prošao je Hrvatskom Kostajnicom te su vodostaji u domeni izvanrednih mjera obrane od poplava.

Vodostaji na Kupi do Jamničke Kiselice su u opadanju s tendencijom opadanja. Na hidrološkoj postaji Jamnička Kiselica vodostaji su u vrhu vodnog vala s tendencijom opadanja. Nizvodno su vodostaji u porastu, u izvanrednim mjerama obrane od poplava.

Vodostaji Save do Rugvice su u stagnaciji s tendencijom opadanja. Nizvodno na cijelom toku Save u RH vodostaji su u porastu s tendencijom porasta. Na hidrološkoj postaji Jasenovac vodostaji su dosegnuli vrh vodnog vala, u izvanrednim mjerama obrane od poplava. Porastu vodostaja doprinose i desni pritoci iz BiH.

Visok vodostaj Une u Hrvatskoj Kostajnici 15. 5. 2019. (autor: M. Terentuta)
Visok vodostaj Une u Hrvatskoj Kostajnici 15. 5. 2019. (autor: M. Terentuta)