1. Naslovnica
  2. Objave, najave, natječaji

Objave - priopćenja


In memoriam

dr. sc. Vesna Jurčec
(2. 6. 1927. - 14. 6. 2018.)

DHMZ, 15. 6. 2018. − Napustila nas je naša profesorica, mentorica, kolegica i prijateljica Vesna Jurčec, meteorologinja koju je javnost zapamtila kao prvu prognostičarku koja se počela pojavljivati na TV Zagreb, današnjem HTV-u. Kolege u DHMZ-u smatrali su je pokretačkom snagom te mudrom stručnom i životnom mentoricom. Svoja znanja Vesna Jurčec je nesebično dijelila te se zauzimala za napredak struke. Godine 1965. inicirala je osnivanje Hrvatskog meteorološkog društva te je bila prva njegova predsjednica. Od 1974. do svog umirovljenja bila je izaslanica u Povjerenstvu za atmosferske znanosti i Povjerenstvu za osnovne sustave Svjetske meteorološke organizacije (WMO), najprije SFRJ-a, a zatim i Republike Hrvatske. WMO joj je 1976. dodijelio nagradu zaklade Borivoje Dobrilović za rad Statistical analysis of dry spell and rainfall extremes during 1947-1971. Posebno je značajan njezin angažman oko primanja Republike Hrvatske u WMO 1992. godine.

Vesna Jurčec rođena je u Slavonskom Brodu 2. 6. 1927. Diplomirala je Geofiziku s meteorologijom na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (1952.). Većinu svog radnog vijeka provela je u DHMZ-u kao prognostičarka (1952. - 1959. i 1964. - 1966.) te znanstvena istraživačica (1972. - 1992.). Tijekom svoje karijere kontinuirano se usavršavala i surađivala s vodećim meteorološkim stručnjacima. Magistrirala je u SAD-u na Massachusettes Institute of Technology (MIT) (1960.) pod vodstvom profesora E. N. Lorenza, zatim je surađivala s profesorom J. Bjerknesom na Sveučilištu u Kaliforniji (UCLA), a pod mentorstvom profesora M. G. Wurtele doktorirala s temom Nongeostrophic Vertical Motion and Energy Transformation (1964.). Kao ekspert UN-a iz sinoptičke meteorologije radila je na egipatskom Institutu za istraživanje i obuku u Kairu (1966. - 1972.), a nakon povratka u Hrvatsku predavala je sinoptičku meteorologiju na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (1985. - 1992). Bavila se znanstveno-istraživačkim radom u području dinamičke i sinoptičke meteorologije te klimatologije. Njezin glavni znanstveni interes bilo je istraživanje fenomena bure te je vodila nekoliko domaćih i međunarodnih projekata od kojih su najznačajniji Bura na Jadranu i Priroda i teorija olujne bure. Objavila je više od 120 znanstvenih te stručnih radova u recentnim domaćim i međunarodnim časopisima. Bila je urednica časopisa Rasprave i prikazi (danas Hrvatski meteorološki časopis), te autorica poglavlja u knjigama Osnove zaštite šuma od požara (1987.) i Meteorologija za korisnike (1996.).

Dr. sc. Vesna Jurčec svojim radom i intelektualnom ostavštinom zadužila je današnje i buduće generacije meteorologa. Njezini kolege i suradanici pamtit će je kao osobu koja je nesebično pružala znanje mladima i poticala ih na usavršavanje i napredovanje, na postdiplomski studij i doktorate, a često im je bila i mentorica. Svesrdno je pomagala u zapošljavanju mladih stručnjaka u DHMZ-u. Posebno smo joj zahvalni za promicanje hrvatske meteorologije u svijetu, koju su jednom nazvali Zagrebačka ženska meteorološka škola.