1. Naslovnica
  2. Objave, najave, natječaji

Objave - priopćenja


Suša u fokusu: fotografije i seminar projekta DriDanube

DHMZ, 15. 3. 2019. - Imate li fotografije posljedica suše u Hrvatskoj? Ako želite da ih objavimo, pošaljite nam ih na e-adresu dridanube(at)cirus.dhz.hr zajedno s vašim imenom i prezimenom, te informacijama kada (datum) i gdje (lokacija u Hrvatskoj) je fotografija snimljena. Zaprimljene fotografije bismo s Vašim imenom i prezimenom objavili na našim mrežnim stranicama. Fotografije zaprimljene do 22. 3. 2019. bit će objavljene i na glavnim mrežnim stranicama projekta Rizici od suše u Dunavskoj regiji (DriDanube).

Završni seminar projekta DriDanube

Velik dio Hrvatske bio je zahvaćen sušom u veljači 2019., jesen 2018. također je bila sušna, a u ljeto 2017. zbog suše je gorio velik dio hrvatske obale. Svjesni kako suša i nestašica vode sve više pogađaju zemlje Dunavske regije, uzrokujući negativne učinke na ekonomiju i blagostanje građana,2017. godine pokrenut je projekt Rizici od suše u Dunavskoj regiji (DriDanube) na kojem je iz Hrvatske glavni projektni partner DHMZ. Nakon dvije godine intenzivnih projektnih aktivnosti projekt se približava svome kraju te će na završnom nacionalnom seminaru 2. travnja 2019. u Zagrebu u Kući Europe biti predstavljeni rezultati od kojih posebno ističemo:

  • Drought Watch - platforma za praćenje suše koja će i nakon završetka projekta ostati trajno dostupna i besplatna za sve korisnike
  • Karte procjene utjecaja suše na poljoprivredne kulture i šume, dostupne na mrežnim stranicama DHMZ-a ovdje.
  • model upravljanja sušom za potrebe donosioca odluka.

Seminar će biti prilika za diskusiju o suši i mogućim smjernicama za daljnje aktivnosti u prilagodbi na sušu, koja postaje sve učestalija te zahvaća područja koja ranije nisu imala probleme sa sušom. Zaključci će biti prezentirani na završnoj konferenciji projekta u svibnju 2019. u Beču.