1. Naslovnica
  2. Objave, najave, natječaji

Objave - priopćenja


Stanje i prognoza vodostaja u RH

DHMZ, 14. 5. 2019. - Uslijed manjih količina oborina od prognoziranih tijekom proteklih 12 sati, te povoljnije meteorološke prognoze vodostaji će vjerojatno biti niži od ranije očekivanih. No, vodostaji su i dalje u porastu na slivu Une, srednjem i donjem dijelu sliva Save te donjem dijelu sliva Kupe.

Vodostaji Une su u porastu s tendencijom porasta, u domenama srednje visokih i visokih voda. U Hrvatskoj Kostajnici vodostaji su u izvanrednim mjerama obrane od poplava te se vrh vodnog vala očekuje tijekom današnjeg poslijepodneva. 

Vodostaji na slivu Kupe zbog intenzivnih oborina proteklih dana su rasli, no prognozirane oborine su se smanjile te će doći do opadanja i stagnacije u gornjem dijelu sliva.
Na rijeci Kupi vodostaji do Brodarca su u opadanju s tendencijom opadanja, u domenama od srednje niskih do srednje visokih voda. Nizvodno su vodostaji u porastu s tendencijom porasta, u domeni srednje visokih i visokih voda.
Vodostaji u Karlovcu - na Kupi su u redovnim mjerama obrane od poplave, a na Korani su u izvanrednim mjerama, koje vjerojatno neće biti premašene na obje hidrološke postaje. Maksimumi vodostaja u Karlovcu bi mogli biti danas iza podneva.
Gornja Dobra je u opadanju s tendencijom opadanja. Mrežnica je u stagnaciji s tendencijom opadanja. Gornja i srednja Korana je dosegla svoje maksimume vodostaja te će tijekom dana opadati, dok je donja Korana još u porastu. Glina je u porastu, te se očekuje daljnji porast. Maksimum vodostaja u Glini će biti tijekom večernjih sati u domeni izvanrednih mjera obrane od poplava

Vodostaji Save do Rugvice su u stagnaciji s tendencijom stagnacije, u domeni srednje niskih voda. Očekuje se da će vodostaji na hidrološkoj postaji Crnac dosegnuti pripremno stanje obrane od poplava u srijedu (15. 5. 2019.) s očekivanim vrhom vodnog vala tijekom petka (17. 5. 2019.). Vodostaji u Jasenovcu su u pripremnom stanju obrane od poplava te bi tijekom dana vodostaji trebali ući u redovne mjere obrane od poplava, s vrhom vodnog vala u petak (17. 5. 2019.). Nizvodno su vodostaji u porastu s tendencijom porasta, a najveći dotoci se osim od Kupe i Une očekuju od visokih rijeka iz BiH (naročito Vrbasa i Bosne). Vodostaji srednje i donje Save su u domeni srednje visokih i visokih voda.

Lijevi pritoci Save u gornjem dijelu sliva su u stagnaciji s tendencijom opadanja, dok se u donjem dijelu sliva očekuje porast vodostaja na lijevim pritocima.

Zbog povećanog dotoka rijeka u Savu će se hidrološki izgledi ažurirati i objavljivati po potrebi.