1. Naslovnica
  2. Objave, najave, natječaji

Objave - priopćenja


Izgradnja postaje za trajno praćenje kvalitete zraka u Dubrovniku

Posljednja u nizu od ukupno 24 postaje modernizirane projektom AIRQ

DHMZ, 13. 7. 2023. - U Dubrovniku su ovaj tjedan započeli radovi na posljednjoj postaji za trajno praćenje kvalitete zraka čija je izgradnja dio velikog EU strukturnog projekta AIRQ - Proširenje i modernizacija državne mreže za trajno praćenje kvalitete zraka kojeg provodi Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) u partnerstvu s Institutom za medicinska istraživanja i medicinu rada (IMI). Postaja u Dubrovniku posljednja je u nizu od ukupno 24 postaje od koji je 18 modernizirano te 6 novoizgrađeno.

Projektom AIRQ uspostavit će se cjelovit sustav mjerenja i kontrole kvalitete zraka u Hrvatskoj te dvostruko povećati udio stanovništva koji će biti obuhvaćeni relevantnim podacima o kvaliteti zraka u urbanim područjima. Ključna svrha ovog projekta je očuvanje i zaštita zdravlja građana, pomoć u zaštiti zdravstveno ugroženih osoba, zaštita ekosustava, podrška održivoj poljoprivredi i gospodarskom razvoju te podrška u prilagodbi Hrvatske klimatskim promjenama kojima svakodnevno svjedočimo.

Projekt AIRQ dio je povijesne modernizacije DHMZ-a koja uključuje unapređenje sve tri naše motriteljske mreže - meteorološke, hidrološke te mreže za trajno praćenje kvalitete zraka. Čisti zrak naša je izvorna potreba, stoga je ovaj projekt od strateškog značaja za Hrvatsku i njezine građane. Mi u DHMZ-u već desetljećima sustavno pratimo kvalitetu zraka. Praćenje koncentracija plinovitih komponenti i lebdećih čestica na području Hrvatske omogućeno je kroz mjerenja državne mreže za trajno praćenje kvalitete zraka koju ovim projektom proširujemo i moderniziramo. Time ćemo građanima pružiti potpune i pravovremene informacije o kvaliteti zraka na njihovom području, ali i osigurati osnovu za donošenje učinkovitih mjera za poboljšanje i očuvanje kvalitete zraka u Hrvatskoj, poručila je glavna ravnateljica DHMZ-a, dr. sc. Branka Ivančan-Picek.

Izgradnja i modernizacija mreže postaja za trajno praćenje kvalitete zraka diljem Hrvatske osigurat će relevantne podatke o razinama onečišćujućih tvari u zraku, dok će modeli osigurani projektom pomoći u praćenju njihovog atmosferskog kretanja. Modernizacija će omogućiti i određivanje podrijetla onečišćenja te buduće djelovanje raznih gospodarskih sektora u očuvanju okoliša i klimatskog sustava.

Kvalitetni podaci osigurat će podloge za donošenje učinkovitih mjera poboljšanja kvalitete zraka, posebice u urbanim sredinama u kojima se granične i ciljne vrijednosti koncentracija onečišćujućih tvari često prekoračuju. Uspostava sustava za modeliranje kvalitete zraka uključuje razvoj modela za proračun prizemnih koncentracija onečišćujućih tvari kojim će se za cijeli prostor Hrvatske, osobito za ona područja gdje ne postoje mjerenja kvalitete zraka, osigurati potrebni podaci za procjenu razina onečišćenja.

U svrhu brže i kvalitetnije dostupnosti informacija te pravodobnog obavještavanja javnosti i državnih institucija, projekt je omogućio i nadogradnju računalne infrastrukture DHMZ-a te nabavu superračunala. Modernizirani su kemijski i umjerni laboratorij DHMZ-a te kemijski laboratorij IMI-ja: kemijski laboratorij DHMZ-a opremljen je sofisticiranim instrumentima za analizu kemijskog sastava zraka i oborine, kemijski laboratorij IMI-a za analizu kemijskog sastava lebdećih čestica te umjerni laboratorij za umjeravanje mjerila kvalitete zraka i vezanih mjernih veličina u svrhu osiguranja sljedivosti navedenih mjerenja do međunarodnih etalona, istaknula je voditeljica projekta AIRQ i načelnica Sektora za kvalitetu zraka, Jadranka Škevin Sović.

Vrijednost projekta AIRQ iznosi 125,1 milijuna kuna odnosno 16,6 tisuća eura od čega se 85 % financira iz Europskog fonda za regionalni razvoj, a 15 % iz Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Provedba projekta započela je 2017., dok je njegov završetak predviđen za kraj rujna 2023. godine.
Kvalitetu zraka možete pratiti na portalu Kvaliteta zraka u Republici Hrvatskoj Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.