1. Naslovnica
  2. Objave, najave, natječaji

Objave - priopćenja


Porast vodostaja rijeka uslijed intenzivnih oborina

DHMZ, 13. 5. 2019. - Uslijed intenzivnih oborina tijekom vikenda te prognoziranih oborina za prvu polovicu tjedna, u većem dijelu Hrvatske vodostaji su u porastu s tendencijom daljnjeg porasta, posebice na slivu Save, Une i Kupe.

Vodostaji Une su u porastu s tendencijom porasta, u domenama od srednjih do visokih voda. Tijekom dana se očekuje značajan porast vodostaja, a maksimum u Hrvatskoj Kostajnici bi mogao biti tijekom sutrašnje večeri/noći (14. 5. 2019.) kada se očekuje vrh vodnog vala te bi vodostaji mogli dosegnuti izvanredno stanje mjera obrane od poplava.

Vodostaji na slivu Kupe u gornjim dijelovima sliva (Kupa, Dobra, Mrežnica, Korana, Glina) su u naglom porastu te su vodostaji na pripadnim hidrološkim postajama ušli ili će uskoro ući u domene obrane od poplava. U Karlovcu na Kupi i Korani vodostaji će danas dosegnuti pripremno stanje obrane od poplava, a vrh vodnog vala očekuje se tijekom sutrašnjeg dana (14. 5. 2019.), kad bi vodostaji mogli ući u redovne i izvanredne mjere obrane od poplava. Nizvodno od Karlovca vodostaji su u porastu s tendencijom porasta. Očekuje se da će vodostaji dosegnuti pripremno stanje obrane od poplava tijekom večeri/noći. Vrh vodnog vala u Farkašiću može se očekivati tijekom četvrtka (16. 5. 2019.). U Ogulinu (Gornja Dobra) tijekom današnjeg dana postoji mogućnost poplavljivanja.

Vodostaji Save i njenih lijevih pritoka su u porastu s tendencijom porasta, u domenama od niskih do srednje visokih voda. Vodostaji na hidrološkoj postaji Crnac dosegnut će pripremno stanje obrane od poplava u srijedu (15. 5. 2019.) s očekivanim vrhom vodnog vala u petak (17. 5. 2019.). Vodostaji u Jasenovcu dosegnuli su pripremno stanje obrane od poplava te se sutra tijekom dana očekuje da će vodostaji biti u redovnim mjerama obrane od poplava, s vrhom vodnog vala u petak (17. 5. 2019.). Zbog vremenske situacije u BiH vodostaji u donjem toku Save također će biti u porastu.

Također su u porastu i vodostaji rijeka u Lici (Lika, Gacka, Novčica) uz mogućnost izlijevanja iz korita.

Postoji mogućnost bujičnih poplava na području Rijeke i Primorja, Gorskog kotara, Like, Banovine, Korduna, sjeverne i srednje Dalmacije i unutrašnjosti te na vodotocima koji se slijevaju s Bilogore, Papuka, Psunja i Krndije.