1. Naslovnica
  2. Objave, najave, natječaji

Objave - priopćenja


Hidrološki ciklus u neravnoteži

Izvješće WMO-a o stanju svjetskih vodnih resursa

DHMZ, 12. 10. 2023. - Novo izvješće Svjetske meteorološke organizacije (WMO), u kojem se iznosi opsežna procjena svjetskih vodnih resursa, pokazuje da je hidrološki ciklus u sve većoj neravnoteži uslijed klimatskih promjena i ljudskog djelovanja.

Suše i ekstremne kiše ozbiljno utječu na ljudske živote i gospodarstvo. Zbog otapanja snijega, leda i ledenjaka povećana je opasnost od poplava i drugih pojava te je ugrožena dugoročna sigurnost opskrbe vodom mnogo milijuna ljudi.

Unatoč svemu tome jako malo znamo o stvarnom stanju svjetskih slatkovodnih resursa. U Izvješću WMO-a o stanju svjetskih vodnih resursa za 2022. navodi se da je za upravljanje nužno mjerenje te se poziva na temeljnu promjenu politike.

Nužni su bolji nadzor, razmjena podataka, prekogranična suradnja i procjene vodnih resursa, uz povećana ulaganja kojima će se omogućiti sve navedeno. To je od ključne važnosti kako bi se društvo moglo lakše nositi sa sve ekstremnijim pojavama povezanim s prekomjernom ili nedovoljnom količinom vode, iznosi se u izvješću.

Izvješćem WMO-a o stanju svjetskih vodnih resursa za 2022. nadograđuje se pilot-izvješće objavljeno prošle godine. Ono sadržava više proširenih informacija o važnim hidrološkim varijablama kako što su podzemne vode, isparavanje, vodeni tok, zadržavanje vode na kopnu, vlažnost tla, kriosfera (zamrznuta voda), dotoci u akumulacije i hidrološke nepogode. U njemu su objedinjena terenska motrenja, podaci satelitskog daljinskog istraživanja i simulacije numeričkog modeliranja kako bi se procijenili vodni resursi na globalnoj razini.

U ovom izvješću WMO-a pruža se sveobuhvatan i usklađen pregled vodnih resursa u cijelom svijetu, pri čemu se naglašava utjecaj klimatskih i društvenih promjena te promjena u okolišu, izjavio je glavni tajnik WMO-a prof. Petteri Taalas.

Ledenjaci i ledeni pokrivač povlače se naočigled. Hidrološki ciklus ubrzao se i poremetio uslijed porasta temperatura. U toplijoj atmosferi zadržava se više vlage. Bilježimo sve snažnije oborine i poplave. Na drugoj strani spektra dolazi do sve snažnijeg isparavanja kojim se isušuje tlo i dolazi do intenzivnijih suša, navodi.

Golema većina nepogoda povezana je s vodama, zbog čega su gospodarenje vodama i nadzor voda u središtu globalne inicijative pod nazivom 'Rana upozorenja za sve'. Mnoge države u kojima će se prioritetno djelovati u okviru te inicijative bile su pogođene velikim poplavama ili sušama tijekom 2022. Nijedna od tih država nije na raspolaganju imala pravovremene i točne hidrološke podatke koji bi mogli poslužiti za donošenje odluka temeljenih na dokazima i rano djelovanje, rekao je prof. Taalas.

Ovo izvješće poziv je na djelovanje u smislu veće razmjene podataka kako bi se omogućila konstruktivna rana upozorenja te u smislu koordiniranijih i integriranih politika za gospodarenje vodama koje čine sastavni dio borbe protiv klimatskih promjena, dodao je.

U izvješću se kombiniraju doprinosi desetaka stručnjaka i njime se nadopunjuje vodeće Izvješće WMO-a o stanju globalne klime kako bi se donositeljima politika pružile integrirane i cjelovite informacije.

Trenutačno 3,6 milijardi ljudi nema odgovarajući pristup vodi najmanje mjesec dana u godini, a UN Water predviđa da će taj broj do 2050. porasti na više od 5 milijardi.

Ključne spoznaje

Na slici je prikazan prosječni protok u rijekama tijekom 2022. u usporedbi s povijesnim prosjekom za razdoblje 1991. – 2020.

Hidrološke varijable

U izvješću se navodi globalna neovisna i usklađena kvantitativna procjena vodnih resursa u velikim riječnim slivovima u usporedbi s dugoročnim prosjekom za različite varijable kao što su protok u rijekama, podzemne vode, isparavanje, vlažnost tla, dotok u akumulacije...

U više od 50 % svjetskih globalnih slivnih područja tijekom 2022. zabilježena su odstupanja od uobičajenih uvjeta protoka u rijekama. U većini tih područja uvjeti su bili suši od uobičajenih, dok je u manjem postotku slivova količina vode bila veća ili znatno veća od uobičajene. Slično je bilo i 2021. Dotok je bio manji od uobičajenog ili na uobičajenoj razini u više od 60 % velikih akumulacija, zbog čega dolazi do izazova u osiguravanju opskrbe svih korisnika vodom u sve promjenjivijoj klimi.

Anomalije vlažnosti tla i isparavanja zabilježene tijekom 2022. odražavaju anomalije zabilježene u uvjetima protoka u rijekama. Primjerice, u Europi je tijekom ljeta zabilježeno povećano isparavanje i smanjena vlažnost tla, kao i smanjeni protoci u rijekama, što je posljedica velikog toplinskog vala i suše. To je dovelo do izazova za poljoprivrednike, ali i do privremenih prekida rada elektrana zbog nedostatka vode za hlađenje.

Promjena iz uvjeta La Niña koji su vladali tijekom 2022. na uvjete El Niño tijekom 2023. vjerojatno će u znatnoj mjeri utjecati na hidrološki ciklus, što će se analizirati u izvješću za sljedeću godinu.

Kriosfera

Treći pol, koji obuhvaća Tibetansku visoravan, Himalaje, Karakorum, Hindukuš, Pamir i planinski masiv Tien Shan, od ključnog je značaja za opskrbu gotovo dvije milijarde ljudi vodom. Ukupna masena ravnoteža ledenjaka smanjila se za više od četiri posto od 2000. do 2018. Došlo je do primjetnog smanjenja snježnog pokrivača i znatnog povećanja opsega ledenjačkih jezera.

To je utjecalo na otjecanje rijeka u slivovima Inda, Amu-Darje, Jangtzea i Žute rijeke, što ukazuje na sve veći utjecaj klimatskih promjena u toj regiji.

Snježni pokrivač u Alpama koji je od ključne važnosti za opskrbu vodom velikih rijeka kao što su Rajna, Dunav, Rona i Po tijekom 2022. ostao je znatno manji od prosjeka. U europskim Alpama došlo je do gubitka ledenjačke mase na nezapamćenoj razini.

U suptropskim Andama zimska akumulacija snijega kontinuirano opada od 2009., što utječe na opskrbu vodom gradova u cijelom Čileu i na zapadu Argentine. Iako je u nekim područjima tijekom 2022. palo neznatno više snijega od prosjeka, u ključnim vododijelnicama uvjeti su još uvijek ispodprosječni, posebno s argentinske strane, što dovodi do kontinuiranih ograničenja potrošnje vode u gusto naseljenim urbanim središtima.

Nepogode povezane s vodama

Tijekom ljeta 2022. brojni dijelovi Europe bili su pogođeni intenzivnih sušama koje su dovele do prometnih izazova u rijekama poput Dunava i Rajne te prekida proizvodnje električne energije u nuklearnim elektranama u Francuskoj zbog nedostatka vode za hlađenje.

Ekstremno niski vodostaji koji su posljedica stalne suše u SAD-u utjecali su na plovidbu rijekom Mississippi.

U slivu rijeke La Plata u Južnoj Americi sušni uvjeti traju od 2020. To je dovelo do znatnog pada proizvodnje hidroenergije tijekom 2022. zbog niskih protoka u rijekama. U Paragvaju je tijekom 2022. u nekoliko navrata prekinuta opskrba vodom.

Protok u rijekama, dotok u akumulacije i vlažnost tla bili su znatno ispod prosjeka u slivu rijeke Jangtze u Kini uslijed intenzivne suše.

Dugotrajna suša dovela je do velike humanitarne krize na Rogu Afrike. Za razliku od toga, u slivu rijeke Niger i u većem dijelu Južne Afrike zabilježeni su iznadprosječni protoci u rijekama koji se povezuju s velikim poplavama tijekom 2022.

Poplava golemih razmjera zahvatila je sliv rijeke Ind u Pakistanu. Poginulo je najmanje 1 700 osoba, a poplave su utjecale na 33 milijuna ljudi i uzrokovale gospodarske gubitke koji se procjenjuju na više od 30 milijardi USD. Toplinski val koji je pogodio to područje ranije te godine uzrokovao je pojačan dotok vode nastale otapanjem ledenjaka, što je pak dovelo do povećanja vodostaja rijeka koji su se zatim dodatno povećali uslijed snažnih monsunskih oborina u srpnju i kolovozu, koje su bile gotovo dvostruko veće od prosjeka.

Na slici su prikazani značajni hidrološki događaji velikog utjecaja u cijelom svijetu tijekom 2022. Krugovima su označene poplave (plavo) i suše (crveno)

Odgovor WMO-a

U izvješću se naglašava nedostatak pristupa provjerenim hidrološkim podacima. Posebno je premalo dostupnih podataka mjerenja za Afriku, Bliski Istok i Aziju. Hitno su potrebna ulaganja u nadzor i razmjenu podataka u skladu s Politikom objedinjenih podataka WMO-a.

Sustav WMO-a za hidrološki status i predviđanja (HydroSOS), koji se trenutačno razvija, odgovor je na taj izazov.

Opseg izvješća

U izdanju Izvješća o stanju svjetskih vodnih resursa za 2022. uvedeno je nekoliko važnih novina. U njega su uključena nova poglavlja i nove sastavnice hidrološkog ciklusa: podzemne vode, vlažnost tla, evapotranspiracija, snijeg i led te dotoci u akumulacije. Podaci za te nove sastavnice dobiveni su objedinjavanjem motrenja, satelitskog daljinskog istraživanja i rezultata brojnih simulacija numeričkog modeliranja.

Broj podataka o protoku dobivenih motrenjem znatno se povećao u odnosu na prošlu godinu i podaci su primljeni s više od 500 postaja. Nakon kontrole kvalitete taj je broj smanjen na 273 postaje u usporedbi s njih 38 s kojih su iskorišteni podaci u prošlom izvješću. Međutim, razmjena podataka ograničena je na svega 14 zemalja, pri čemu su regije poput Afrike, Bliskog Istoka i Azije primjetno podzastupljene u pogledu dostupnih podataka dobivenih motrenjem.

Poboljšana je prostorna rezolucija globalne analize, kojom je obuhvaćeno ukupno 986 riječnih slivova u cijelom svijetu.

Partneri

Izvješće o stanju svjetskih vodnih resursa sadržava podatke koje je dostavila opsežna mreža hidroloških stručnjaka, uključujući nacionalne meteorološke i hidrološke zavode, globalne podatkovne centre, članove globalne zajednice za hidrološko modeliranje i organizacije koje su pružile potporu kao što su NASA i Njemački istraživački centar za geološke znanosti (GFZ).