1. Naslovnica
  2. Objave, najave, natječaji

Objave - priopćenja


Partnerstvo za održivu i klimatski neutralnu budućnost

DHMZ, 12. 6. 2024. - Sporazum o partnerstvu, potpisan danas u Vodicama između Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ) i Instituta za vode Josip Juraj Strossmayer, predstavlja važan prvi korak prema realizaciji projekta Jačanje sustava praćenja klimatskih promjena i njihovih posljedica (KlimProPos). Radi se o projektu kojim će se značajno unaprijediti kapaciteti ovih institucija za učinkovitu prilagodbu Hrvatske sve učestalijim i intenzivnijim vremenskim te hidrološkim ekstremima.

Suradnja DHMZ-a i Instituta za vode Josip Juraj Strossmayer u provedbi strateškog projekta KlimProPos osigurat će uvjete za bržu i učinkovitiju reakciju na klimatske izazove, čime će se značajno smanjiti rizici za okoliš, gospodarstvo i društvo te time postaviti čvrsti temelji daljnje izgradnje održive budućnosti Hrvatske.

Ovo partnerstvo spaja snagu naših stručnjaka, znanja i iskustva u cilju unapređenja usluga i alata za praćenje, analizu i predviđanje klimatskih promjena. Tako ćemo pružiti još učinkovitiju podršku u poboljšanju pripravnosti i otpornosti gospodarstva, društva i zajednica na klimatske izazove te dodatno osnažiti našu ulogu u zaštiti okoliša i sigurnosti građana, poručio je glavni ravnatelj DHMZ-a, dr. sc. Ivan Güttler.

Suradnja u realizaciji projekta KlimProPos unaprijedit će kapacitete DHMZ-a za modeliranje okoliša, povećati učinkovitost prognoza i upozorenja na vremenske i hidrološke ekstreme, razviti sustave za brže slanje upozorenja na opasne vremenske i hidrološke događaje građanima i žurnim službama te osnažiti aktivnosti prilagodbe klimatskim promjenama. Ujedno, projektom će Institut za vode Josip Juraj Strossmayer dodatno razviti svoje sposobnosti provedbe mjera prilagodbe i jačanja otpornosti na klimatske promjene u vodnokomunalnom sektoru, čime će se osigurati održivo upravljanje vodnim resursima u uvjetima sve intenzivnijih i učestalijih klimatskih ekstrema.

Svjesni činjenice kako je Hrvatska među tri EU zemlje koje trpe najveće štete od posljedica klimatskih promjena Institut za vode, kao nacionalno tijelo odgovorno za monitoring voda, kroz ovaj projekt jača svoje kapacitete za pravovremenu detekciju tih posljedica kao što su salinitet, eutrofikacija voda te sve učestalija zamućenja kao izravna posljedica ekstremnijih vremenskih uvjeta, izjavio je ravnatelj Instituta za vode Josip Juraj Strossmayer, izv. prof. dr. sc. Mario Šiljeg.