1. Naslovnica
  2. Objave, najave, natječaji

Objave - priopćenja


Multidisciplinarni klimatski servisi za klimatske izazove

DHMZ, 11. 11. 2014. - Posljednji zaključci o rastućem utjecaju klimatskih promjena ponovno su u prvi plan donijeli potrebu za multidisciplinarnim klimatskim servisima i partnerstvu da se pomogne društvu u prilagodbi ekstremnom vremenu i poveća svoju otpornost na nepogode.

Napredak i izazovi u izradi i uporabi tih klimatskih servisa - koji uključuju sezonske prognoze, kao i mehanizme praćenja i prognoze suša i poplava - bit će glavne teme na sastanku 2. sjednice Međuvladinog odbora za klimatske servise (Intergovernmental Board on Climate Services, IBCS) koji se održava od 10. do 14. 11. 2014. godine u Ženevi u organizaciji Svjetske meteorološke organizacije (WMO).

Sastanak slijedi 5. zbirno izvješće Međuvladinog panela za klimatske promjene (IPCC) koje naglašava da će, ako ne budu stavljene pod kontrolu, "klimatske promjene još opasnije i izrazitije utjecati na ljude i ekosustave.

"Svjedoci smo klimatskih promjena", rekao je Michel Jarraud,glavni tajnik WMO-a. "Klimatske promjene neće čekati da se mi na njih pripremimo, posebno ne one slabije opremljene: trebamo ubrzati ublažavanje i prilagodbu."

"Kako je ustanovio IPCC, postoje različite mogućnosti kako ublažiti i prilagoditi se klimatskim promjenama te povećati otpornost na ekstremne događaje kao što su toplinski valovi i poplave uz porast njihove čestine u budućnosti", dodao je.
"Transformacija znanosti u klimatske proizvode i servise je zajednički zadatak. Zato smo ovdje", rekao je g. Jarraud.

"Mnogi alati, kao što su kratkoročna i dugoročna klimatska predviđanja, scenariji budućih mogućih rizika i ranjivosti, kao i karte i produkti koji objedinjuju klimatske podatke s hidrološkim, socio-ekonomskim, zdravstvenim i drugim podacima, razvijaju se u okviru nove inicijative, Globalnog okvira za klimatske servise (Global Framework for Climate Services, GFCS)" nastavio je g. Jarraud.

Jedan od glavnih ciljeva GFCS-a jest stvoriti poveznicu između davatelja klimatskih servisa (kao što su meteorološke i hidrološke službe) sa zajednicama korisnika i premostiti informacijski jaz koji je postojao u prošlosti.

Sve navedeno omogućava uključivanje vremenskih i klimatskih informacijama da se što efikasnije i racionalnije uklope u nadzor i kontrolu nepogoda. Primjerice, povijesni klimatski podaci i informacije o vlažnosti tla mogu doprinijeti donošenju odluke koju vrstu žitarica odabrati. Isto tako sezonske prognoze omogućavaju nadležnim službama lakšu prevenciju i upravljanje poplavama, sušom i klizištima tla, a dugoročna vremenska predviđanja važna su i za infrastrukturne projekte, urbano planiranje, konstrukciju brana i obalne infrastrukture te mnoge druge.

Socio-ekonomski razvoj i koristi koje su rezultat ulaganja u unaprjeđenje vremenskih i klimatskih servisa su znatne - globalna korist od sustava ranog upozorenja na nepogode dosegnula bi između 4 i 6 milijardi američkih dolara godišnje, a koristi bi mogle biti i veće od očekivanja, kako iznosi studija Svjetske banke.