1. Naslovnica
  2. Objave, najave, natječaji

Objave - priopćenja


Erupcija vulkana na Islandu - Obavijest broj 9

ZAGREB, 10. svibnja 2010. u 10h - Prema mjerenjima na području Republike Hrvatske trenutno nema povećanja vrijednosti prizemnih satnih koncentracija lebdećih čestica (PM10) u zraku (propisana granična vrijednost je 50 µg/m3 prema Uredbi o graničnim vrijednostima onečiščujućih tvari u zraku (NN 133/05) na urbanim mjernim postajama Državne mreže za trajno praćenje kakvoće zraka (http://zrak.mzopu.hr). Na pozadinskim mjernim postajama Državne mreže nema povećanja u prizemnim koncentracijama lebdećih čestica (PM10 i PM2.5) u zraku koje bi ukazivalo na prisutnost vulkanske prašine.

Državni hidrometeorološki zavod nije nadležan za zrakoplovne meteorološke informacije i bilo kakve detalje vezano za letove. Zrakoplovna meteorološka služba Hrvatske kontrole zračne plovidbe (HKZP) redovito izdaje zrakoplovna meteorološka upozorenja na način propisan u zrakoplovstvu.

Iduća obavijest - po potrebi