1. Naslovnica
  2. Objave, najave, natječaji

Objave - priopćenja


Nataša Strelec Mahović nova ravnateljica DHMZ-a

DHMZ, 6. 5. 2016. - Odlukom Vlade Republike Hrvatske 5. svibnja 2016. imenovana je nova ravnateljica DHMZ-a, meteorologinja dr. sc. Nataša Strelec Mahović. Cijeli dosadašnji radni vijek dr. sc. Nataša Strelec Mahović provela je u DHMZ-u.

Karijeru je započela kao znanstvena novakinja na projektu "Oluje i prirodne katastrofe u Hrvatskoj". Godine 1993. počinje raditi kao prognostičarka u Odjelu za vremenske analize i prognoze, 2003. postaje voditeljica Odsjeka za obradu daljinskih mjerenja i meteorološke podloge, nakon toga vodi Odsjek za upozorenja i opću vremensku prognozu, a 2013. postaje voditeljica Službe za vremenske analize i prognoze.

Uz karijeru prognostičarke dr. sc. Strelec Mahović aktivna je u znanosti i autorica je brojnih znanstvenih i stručnih radova, najviše iz područja satelitske meteorologije. Na Geofizičkom odsjeku PMF-a u Zagrebu predaje kolegij Meteorološki praktikum, a 2013. izabrana je u znanstveno-nastavno zvanje docentice.

U dosadašnjem radu, osim operativnih poslova vezanih uz prognozu vremena i upozorenja na opasne vremenske pojave, sudjelovala je na nekoliko međunarodnih razvojnih i znanstvenih projekata, predstavnica je DHMZ-a u HAZU u Znanstvenom vijeću za daljinska istraživanja, te je delegat Republike Hrvatske u Znanstveno-tehničkom vijeću Europske organizacije za iskorištavanje meteoroloških satelita (EUMETSAT).

Dr. sc. Nataša Strelec Mahović zamijenila je mr. sc. Ivana Čačića, koji je na dužnosti ravnatelja DHMZ-a bio od srpnja 2004. godine. U razdoblju ravnatelja mr. sc. Ivana Čačića, uloga DHMZ-a, pa tako i Hrvatske dosegla je razinu najjačih zemalja članica WMO-a te vodeću ulogu na području jugoistočne Europe. Mr. sc. Ivan Čačić kao ravnatelj DHMZ-a u svojem je radu bio istaknuti koordinator mnogih nacionalnih i međunarodnih aktivnosti, među kojima je najvažnija ona predsjednika Regije VI (50 zemalja Europe, Blistog istoka i Sjeverozapadne Azije) Svjetske meteorološke organizacije (WMO) koju kroz dva mandata obnaša od 2009. godine.

Kao predjednik RA VI mr. sc. Ivan Čačić je, između ostalog, imao ključnu ulogu u: (1) implementaciji novog motriteljskog sustava WMO-a (WIGOS-WMO Integrated Observation System), (2) izgradnji Virtualnog centra za ublažavanje učinaka nepogoda na u Jugoistočnoj Europi, (3) harmonizaciji kapaciteta programa Copernicus Europske komisije s kapacitetima WMO-a na području operativne meteorologije i oceanografije kao i (4) harmonizaciji meteorološke infrastrukture Zapadne i Srednje Europe s infrastrukturom u istočnoj Europi.

Mr. sc. Ivan Čačić u svojem je gotovo 12-godišnjem mandatu ravnatelja DHMZ-a, pored ostalog, ostvario: (1) konsolidaciju nacionalnog partnerstva na području pomorske meteorologije i oceanografije te (2) uspostavio Regionalni pomorski meteorološki centar za područje Jadrana kao entitet novog informacijskog sustava WMO-a (DCPC- Data Collection or Production Centre), (3) unaprijedio hidrološku djelatnost kroz razvoj i uspostavu hidroloških prognoza i jačanje podrške nacionalnog i međunarodnog partnerstva, (4) superviziju pripreme kapitalnih EU projekata za jačanje kapaciteta meteorološke i hidrološke infrastrukture, uključujući i izgradnju nove upravne zgrade DHMZ-a.

Zajedno je s dr. sc. Strelec Mahović radio na uključivanju meteoroloških satelitskih motrenja u sustav za opažanja i prognoze DHMZ-a te su surađivali u savjetodavnim tijelima EUMETSAT-a.

Ispred nove ravnateljice stoje veliki radni izazovi vezani uz organizacijske, tehničke i stručne zadatke, ponajprije u projektima modernizacije DHMZ-a koji će se odvijati u razdoblju 2016. - 2020., a financirat će se iz strukturnih fondova EU. U svom radu ravnateljica će nastavit slijediti viziju DHMZ-a: biti nacionalno i regionalno središte izvrsnosti za meteorološke, hidrološke i njima srodne informacije na temelju znanstvenih i međunarodnih normi te učinkovitog sustava upravljanja s ciljem zadovoljenja potreba zainteresiranih strana.