1. Naslovnica
  2. Objave, najave, natječaji

Objave - priopćenja


Tehnička konferencija o klimatskim službama i sjednica Povjerenstva za klimatologiju WMO-a

DHMZ, 3. 12. 2014. - Tehnička konferencija (TECO) o klimatskim službama održana je u Heidelbergu, Njemačka i bila je posvećena aktivnostima Projekta o klimatskim informacijskim i prognostičkim službama (CLIPS - The Climate Information and Prediction Services) i određivanju njihovog daljnjeg rada. Pozornost je posvećena i razmatranju relevantnih istraživačkih i operativnih aspekata kako bi se pružile smjernice za buduće aktivnosti Povjerenstva i Odbora, te njihovom zajedničkom doprinosu Globalnom okviru za klimatske službe (GFCS - Global Framework for Climate Services). Projekt CLIPS pokrenula je Svjetska meteorološka organizacija 1995. s misijom da pruži najbolju moguću klimatsku informaciju, uključujući onu o budućim klimatskim uvjetima, te da poboljša gospodarske i društvene odluke koje će smanjiti rizike i poboljšati gospodarsku vitalnost, kao i kvalitetu života. U hrvatskoj delegaciji na TECO i CCl-16 bile su: dr. sc. Marjana Gajić-Čapka, voditeljica delegacije, i mr. sc. Janja Milković iz DHMZ-a.

Predavanja vodećih svjetskih stručnjaka na području klimatologije s pratećim raspravama održana su na brojnim tematskim sjednicama s posebnim naglaskom stavljenim na teme kao što su globalna klimatska informacija, forumi o klimatskim izgledima, razvoj sezonskih i dekadnih (pa i duljih) predviđanja, znanost i operativni rad u regionalnoj klimi i mnogim drugima. Posebno je istaknuto da bi klimatske informacije imale vrijednost, potrebno ih je prilagoditi zahtjevima korisnika što potiče interdisciplinarni rad u različitim sektorima (npr. zdravlje, voda, poljoprivreda, energetika itd.).

Preporuke i zaključci s TECO 2014 proslijeđeni su na razmatranje na sjednicu Povjerenstva za klimatologiju WMO-a koja je održana u nastavku. Povjerenstvo za klimatologiju je dio ustroja WMO-a čije se sjednice u pravilu održavaju svake četiri godine. Cilj sjednica je da se razmotri izvršenje prihvaćenog plana rada za razdoblje između dvije sjednice, te da se donese novi plan koji daje smjernice i preporuke za rad Nacionalnim hidrometeorološkim službama (NHMS), članicama Svjetske meteorološke organizacije.

Odluke i preporuke za rad usvojene na sjednici odnose se prije svega na nastavak aktivnosti regionalnih klimatskih foruma koje posebno treba proširiti na nerazvijene zemlje te u njihova istraživanja uključiti znanstvenu zajednicu. Također, aktivnosti međunarodne razmjene podataka traže dosljednost osnovne klimatske statistike i obrazovanja.

Značajna pozornost posvećena je prijedlogu računanja klimatoloških standardnih normala svakih 10 godina. Budući da klima prirodno varira od godine do godine, klimatolozi koriste standardne 30-godišnje srednjake temperature, oborine i drugih varijabli da se npr. ocijeni jačina toplinskog vala ili kišne epizode u odnosu na povijesne podatke. Ta 30-godišnja povijesna razdoblja zovu se klimatske normale i mogu se računati na lokalnoj, nacionalnoj ili globalnoj razini.
Klimatske normale se sada računaju svakih 30 godina, tako da je trenutno službeno referentno klimatsko razdoblje od 1961 do 1990 godine. Međutim, povećanje atmosferske koncentracije stakleničkih plinova mijenja klimu na Zemlji brže nego je to bilo ranije. Stoga su nacionalne meteorološke službe za potrebe donositelja odluka u sektorima koji su osjetljivi na klimu počele koristiti novije 30-godišnje razdoblje 1981-2010. kako bi se korisnicima dali noviji podaci za razumijevanje vremena, klimatskih ekstrema i prognoza a navedeno je razdoblje već sada bazno za mnoge operativne službe.
Stoga je CCl preporučio da WMO na svom kongresu 2015. usvoji novu globalnu normu da se klimatske standardne normale računaju svakih 10 godina tako da svaka dekada počinje s 1. Tako bi trenutno standardno razdoblje bilo 1981-2010. Za specifične namjene praćenja dugoročnih klimatskih promjena, razdoblje 1961-1990. zadržava se kao referentno standardno klimatsko razdoblje.
U svrhu navedenog WMO će koordinirati izradu i distribuciju nizova podataka za klimatsko standardno normalno razdoblje 1981-2010. na globalnoj razini kao i za naknadne nizove podataka koji bi se ažurirali svakih 10 godina.

Nacionalni forumi za klimatske izglede (NCOFs) i Nacionalni klimatski forumi (NCFs) trebaju poticati stvaranje i korištenje klimatskih informacija na nacionalnoj razini, ukazujući na nedostatke i stvarajući platformu za jačanje međudjelovanja između davatelja klimatskih informacija i korisnika te pomažući korisnicima da pravilno koriste i interpretiraju klimatske podatake. CCl preporučuje i poziva članice WMO-a da redovito održavaju NCOF i NCF, te sudjeluju u oblikovanju sučelja za korisnike i traženju povratnih informacija o klimatskim uslugama od korisnika.

Na sjednici CCl-a bile su popraćene i ključne inicijative kao što su inicijativa za postaje sa stoljetnim motrenjem koja promovira daljnje motrenje radi osiguranja dugoročnih motrenih nizova podataka o klimi, te inicijativa za olakšavanje međunarodne razmjene višegodišnjih do desetljetnih klimatskih predviđanja u realnom vremenu.

Detaljnije o samom tijeku TECO i sjednice CCl-16, odlukama i preporukama može se naći u izvješćima na mrežnoj stranici Povjerenstva za klimatologiju WMO-a:
http://www.wmo.int/pages/prog/wcp/ccl/session_repo
http://www.wmo.int/pages/prog/wcp/ccl/ccl16/teco/index.php