1. Naslovnica
  2. Objave, najave, natječaji

Objave - priopćenja


Svjetska banka: Projekt smanjenja rizika i prilagodbe rizicima od katastrofa

Državna uprava za zaštitu i spašavanje i Državni hidrometeorološki zavod ovim putem ponovo na uvid javnosti daju Plan upravljanja okolišem izrađen za potrebe Projekta smanjenja rizika i prilagodbe rizicima od katastrofa, radi izmjena u samom planu koje se odnose na pojedine navedene lokacije.

Svoje eventualne primjedbe na predmetni Plan možete slobodno uputiti elektronskom poštom na adresu international(at)duzs.hr do dana 25. ožujka 2009.g.

Plan upravljanja okolišem    (hr) [ pdf ]    (eng) [ pdf ]