1. Naslovnica
  2. Objave, najave, natječaji

Objave - događanja


Poruka glavnog tajnika WMO-a povodom Svjetskog dana voda (22. 3.) i Svjetskog meteorološkog dana (23. 3.)

Poruka Michela Jarrauda, glavnog tajnika Svjetske meteorološke organizacije, povodom Svjetskog meteorološkog dana 2011. pod sloganom
"Klima za vas"

DHMZ, 10. ožujak 2011. - Prema Titu Liviu (~59 pr.K. - 17 n.e) i njegovom djelu "Povijest Rima", lustrum je u starom Rimu bilo petogodišnje razdoblje između dva cenzusa tj. popisa stanovništva. Prvi popis napravljen je za vrijeme vladavine šestog rimskog kralja Servija Tulija (6. st. pr. K.). Ova periodičnost tj. ponavljanje u određenim razmacima održalo se tijekom ranog razdoblja Rimske republike kao jedan prirodni ciklus, a danas se, u nekim jezicima, ovaj isti izraz slobodno koristi za označavanje petoljeća.

Za Svjetsku meteorološku organizaciju (SMO), lustrum koji je završio krajem 2010. godine, bit će zapamćen kao važno pripremno razdoblje za uspostavu klimatoloških službi. Na Tehničkoj konferenciji SMO-a o klimi kao resursu (Peking 2005.), preporučeno je državama članicama da mobiliziraju svoje sposobnosti i kapacitete kako bi zadovoljile rastuću potražnju za klimatološkim službama i informacijama koje one pružaju. Naglašena je značajna uloga klime u domeni prirodnih, obnovljivih izvora energije te društveno-ekonomskom odlučivanju kao i upravljanju npr. optimalizacijom poljoprivredne proizvodnje i sigurnosti hrane, upravljanju vodama, u zdravstvu i mnogim drugim područjima.

Konferencija SMO-a "Živjeti s klimatskim promjenama: razumijevanje neizvjesnosti i upravljanje rizicima" (Finska 2006.) istaknula je osjetljivost čovječanstva na varijabilnost i promjene klime. Sudionici konferencije preporučili su upravljanje rizicima od posljedica klimatskih promjena kao i druge aktivnosti koje će pomoći ostvarenju koristi od klimatskih informacija i usluga. Društveno-ekonomski sektor bi, primjerice, zahvaljujući navedenim informacijama mogao maksimalno povećati svoju efikasnost i produktivnost, doprinoseći u isto vrijeme upravljanju rizicima.

SMO je u ožujku 2007. u Madridu organizirao "Međunarodnu konferenciju o sigurnom i održivom življenju: društvene i ekonomske koristi od službi koje se bave vremenom, klimom i vodom" koja je pružila izvanrednu priliku za razmjenu gledišta, očekivanja i znanja iz različitih društvenih sektora kako bi se optimizirao proces donošenja odluka.

Štoviše, 2007. je bila godina kad je Međuvladin panel o promjeni klime (IPCC), uz financijsku pomoć SMO-a, objavio svoje "Četvrto izvješće o procjeni - Promjena klime, 2007." za koje je dobio Nobelovu nagradu za mir, a petnaesti Svjetski meteorološki kongres suglasio se s partnerima o održavanju treće Svjetske klimatske konferencije u duhu prethodnih dviju, povijesnih, klimatskih konferencija koje je SMO organizirao 1979. i 1990. godine.

Netom prije početka treće Svjetske klimatske konferencije, Izvršno vijeće SMO-a odlučilo je na svojoj šezdeset-prvoj sjednici u lipnju 2009. da će tema Svjetskog meteorološkog dana 2011. biti "Klima za vas" u spomen stupanja na snagu SMO konvencije dana 23. ožujka 1950. godine.

No, "Klima za vas" može se smatrati i neslužbenom temom petoljeća koje je završilo krajem 2010., kada je SMO-u predstavljeno izvješće treće Svjetske klimatske konferencije i prijedlozi Globalnog okvira za klimatološke službe koji uključuju elemente implementacije te strukturu, način upravljanja kao i moguće početne prioritete.

Kao što je SMO nedavno izvijestio, 2010. je uz 1998. i 2005. bila najtoplija, ikad zabilježena godina, što potvrđuje zabilježeni dugoročni trend zatopljenja naznačen i u izvješću IPCC-a. Osim toga, tijekom posljednjih deset godina, nakon 2001., globalne temperature porasle su za gotovo pola stupnja u odnosu na prosjek od 1961.-1990. i najviše su ikad zabilježene za neko desetogodišnje razdoblje od kada su započela instrumentalna klimatska mjerenja.

Aktivnosti SMO-a u području klime danas se prepoznaju kao ključni doprinos sigurnosti i dobrobiti ljudi te ostvarenju ekonomskih dobiti za svo čovječanstvo te potvrđuju misiju i duh temeljnog mandata SMO-a istaknutog u Konvenciji, usvojenoj prije šezdeset i jedne godine.

Ove aktivnosti poduprijet će ostvarenje još jednog ključnog cilja SMO-a, a to je - prepoloviti prosjek broja smrtnih slučajeva (iz razdoblja od 1994. - 2003.) uzrokovanih katastrofama meteorološkog i hidrološkog podrijetla do 2019. godine, te ostvarenje Milenijskih razvojnih ciljeva UN-a da se do 2015. godine iskorijeni ekstremno siromaštvo i glad i osigura održivost okoliša.

Stoga, prigodom Svjetskog meteorološkog dana 2011., u ime SMO-a, zahvaljujem na dosadašnjem aktivnom doprinosu u ostvarenju ključnih ciljeva SMO-a svim kolegama u 189 zemalja članica SMO-a. Njihovom zaslugom omogućena je "Klima za vas".