1. Naslovnica
  2. Objave, najave, natječaji

Objave - događanja


Izjava glavnog tajnika WMO-a povodom Svjetskog meteorološkog dana 2021.

Svjetski meteorološki dan 2021. godine posvećen je temi Ocean - naša klima i vrijeme. Time se slavi usmjerenost WMO-a na povezivanje oceana, klime i vremena unutar Zemljinog sustava.

Naša promjenjiva klima zagrijava ocean i tako utječe na vrijeme. WMO-ov godišnji izvještaj o globalnom stanju klime pokazuje da je prema mjerenjima 2020. godina bila jedna od tri najtoplije, unatoč hlađenju El Niñe u Tihom oceanu. Proteklo desetljeće od 2011. do 2020. bilo je najtoplije otkad postoje mjerenja. Toplina oceana je na rekordnim razinama, a zakiseljavanje oceana se nastavlja. Morski se led topi. Stopa povišenja morske razine se ubrzala.

Tijekom prošle godine vidjeli smo produžena sušna razdoblja koja su produljila sezonu požara diljem svijeta. Razorni požari u Australiji, na primjer, povezani su s temperaturama oceana što je utjecalo na pojave jakih suša.

Visoke temperature oceana potaknule su rekordnu sezonu Atlantskih uragana te neobično intenzivne tropske ciklone u Indijskom oceanu te Južnom Pacifiku. Šteta nastala od olujnih uspora u tim područjima pokazala je snagu oceana i njegov razoran utjecaj na obalne zajednice.

Oceanske oluje u područjima izvan tropa nastavile su razarati brodove uzrokujući gubitak života i brodskog tereta.

Tijekom 2020. godine minimalna godišnja razina arktičkog morskog leda bila je među najnižima otkad postoje mjerenja. Polarne zajednice pretrpjele su neuobičajene obalne poplave te opasnosti od morskog leda koji se otapa.

Uzimajući sve to u obzir, zajednica WMO-a ima glavnu ulogu u podupiranju istraživanja, motrenja, predviđanja i usluga za ocean kao i za atmosferu, tlo i kriosferu.

Veliki nedostatak podataka o oceanu sprečava nas da točno predvidimo vrijeme za dulji vremenski period, ali i na sezonskim i podsezonskim skalama. Na konferenciji WMO-a o podacima održanoj u studenom 2020. prepoznati su glavni nedostaci podataka, naročito onih o oceanu. Istaknuta je važnost slobodnog i otvorenog pristupa podacima koji se odnose na Zemljin sustav, kako bi se povećao sveukupni ekonomski učinak ovih podataka.

WMO ima velik niz partnerstava, uključujući i UNESCO-ovu Međuvladinu oceanografsku komisiju radi boljeg razumijevanja, motrenja i predviđanja oceana u našem Zemljinom sustavu.

S obzirom na to da više od 40 % svjetskog stanovništva živi unutar 100 km od obale, potrebno je hitno zaštititi te zajednice od obalnih opasnosti. WMO i njezine članice nastoje poduprijeti upravljanje obalama i otpornost te ojačati rane sustave upozorenja o višestrukim opasnostima.

Gotovo se 90 % svjetske trgovine odvija morem čime je izložena opasnostima ekstremnog vremena na moru. WMO je u partnerskom odnosu s Međunarodnom pomorskom organizacijom te Međunarodnom hidrografskom organizacijom kako bi izdala standardizirane informacije, prognoze i upozorenja te omogućila sigurnost života i imovine na moru.

Nadolazeće desetljeće bit će presudno jer se moraju pronaći načini za prilagodbu i smanjenje učinaka klimatskih promjena. WMO pomaže u tim nastojanjima kao imenovani predlagač za dodjelu nagrade Earth Shot Prize (2021. – 2030.) tražeći rješenja za hitne izazove u okolišu, uključujući ocean i klimu.

Ove je godine započelo UN-ovo Desetljeće znanosti o oceanima za održivi razvoj (2021. – 2030.). WMO predano radi kako bi doprinijela ciljevima Desetljeća za siguran ocean, predvidiv ocean i transparentan ocean.

WMO nastoji zajedno s partnerima ojačati znanost o Zemljinom sustavu.

Kako bismo razumjeli naše vrijeme i klimu, moramo razumjeti i naš ocean. Nastavit ćemo raditi na tome da zaštitimo osjetljive zajednice te biti podrška Okviru iz Sendaija za smanjenje rizika od katastrofa, UN-ovim Ciljevima održivog razvoja (SDGs), Pariškom sporazumu o klimatskim promjenama te Putu SAMOA.

WMO vodi nekoliko važnih globalnih inicijativa tijekom sljedeće godine kako bi obuhvatila prioritete zemalja svojih članica:

  1. Važnost poboljšanja osnovne globalne motriteljske mreže te uspostavljanje inovativnih mogućnosti financiranja SOFF kako bi se omogućilo sustavno motrenje vremena i klime naročito za manje razvijene zemlje i male otočne zemlje u razvoju.
  2. Stvaramo koaliciju za vodu i klimu kako bismo ubrzali djelovanje na 6. cilj održivog razvoja koji se odnosi na vodu.
  3. Željeli bismo poboljšati rani sustav upozorenja na višestruke opasnosti i službe u svim našim zemljama članicama.

Svima Vam želim sretan Svjetski meteorološki dan!

Video