1. Naslovnica
  2. Objave, najave, natječaji

Objave - događanja


Poruka glavnog tajnika WMO-a povodom Svjetskog dana voda (22. 3.) i Svjetskog meteorološkog dana (23. 3.)

Pripravnost na vrijeme - klimatska inteligencija, tema je odabrana za Svjetski meteorološki dan 2018. Ako tome pridodamo i odgovorno upravljanje vodnim gospodarstvom, zaokružili smo temeljne pokretače održivog razvoja.

Vrijeme, klima i voda ključni su za javnu dobrobit, zdravlje i sigurnost opskrbe hranom. No, istovremeno mogu biti i destruktivni. Događaji velikog utjecaja poput tropskih ciklona, obilnih kiša, suše, zimskih oluja i niskih temperatura od pamtivijeka odnose ljudske žrtve i uništavaju ljudsku egzistenciju. Međutim, u današnje vrijeme uslijed klimatskih promjena dolazi do pojačanog intenziteta i učestalosti nekih od tih događaja.

Početak 2018. nastavio je gdje je stala 2017., s ekstremnim vremenskim događajima koji su odnijeli ljudske žrtve i uništili izvore egzistencije. Sezona uragana 2017. u SAD-u bila je najskuplja u povijesti, a na malim otocima u Karipskom moru poput otoka Dominika izbrisala je desetljeća napretka i razvoja. Milijuni ljudi na azijskom potkontinentu zbog poplava su bili prisiljeni napustiti svoje domove, a na Afričkom rogu suše pogoršavaju siromaštvo i povećavaju migracijske pritiske.

Ne čudi stoga da su svjetski vođe okupljeni na Svjetskom ekonomskom forumu drugu godinu za redom kao najveći problem u Izvješću o globalnim rizicima istaknuli okoliš. Time su obuhvaćeni ekstremni vremenski događaji, gubitak bioraznolikosti i kolaps ekosustava, velike prirodne nepogode, katastrofe u okolišu uzrokovane ljudskim djelovanjem te nemogućnost prilagodbe i ublažavanja klimatskih promjena. Ekstremni vremenski događaji proglašeni su najistaknutijim pojedinačnim rizikom.

2017. bila je jedna od tri najtoplije godine u povijesti mjerenja i najtoplija godina u kojoj nije bilo pojave El Niño. Dugoročne klimatske promjene koje nastaju uslijed emisija stakleničkih plinova osudile su naš planet na "topliju" budućnost u kojoj možemo očekivati više ekstremnih vremenskih događaja i vodnih šokova.

Moja želja je da sve članice WMO-a napokon budu pripravne na vrijeme i klimatski inteligentne te da odgovorno upravljaju vodnim gospodarstvom.

To je nužno za potporu provedbi međunarodnih ciljeva održivog razvoja, smanjenje rizika od katastrofa i prilagodbu klimatskim promjenama.

Točnije, moramo se pripremiti za ekstremne vremenske, klimatske i vodne događaje s pomoću boljih sustava ranog upozorenja koji obuhvaćaju više opasnosti te s pomoću koordiniranijih odgovora. Kako bi pomogla u tome, WMO objavljuje popis za provjeru za rane sustave upozorenja koji obuhvaćaju više opasnosti. To je važan praktičan alat za jačanje otpornosti.

Nacionalne meteorološke i hidrološke službe trebale bi biti u mogućnosti pružiti pravovremene i točne usluge za sve događaje, od prognoza neposrednog razvoja vremena do sezonskih i kraćih predviđanja vremena i dugoročnijih predviđanja klime, a trebali ih biti u mogućnosti pružiti svima - od pojedinca do zajednice i različitih poslovnih sektora i tvoraca politika - na lako razumljivom jeziku.

Uspostava snažne motriteljske mreže prvi je korak u izgradnji otpornosti na ekstremne vremenske i klimatske događaje. Opsežna motriteljska mreža na kopnu, u zraku, na moru i u svemiru ključna je za pružanje podataka za potporu prognozama i ranim upozorenjima o ekstremnim vremenskim i klimatskim događajima. Kao zajednica, WMO je uključena u pružanje pomoći svojim članicama koje trebaju unaprijediti svoju infrastrukturu za motrenja, a razvoj klimatskih usluga dobra je prilika za to.

Kao drugo, treba razvijati otpornost društva na ekstremne vremenske i klimatske događaje na temelju napredaka u prognostičarskoj znanosti i tehnologijama. Drastično smanjenje broja žrtava ekstremnih vremenskih događaja u posljednjih 30 godina u velikoj mjeri se pripisuje znatnom unaprjeđenju točnosti vremenskih prognoza i upozorenja te boljoj koordinaciji sa službama za upravljanje izvanrednim situacijama. Zahvaljujući razvoju numeričkog predviđanja vremena, petodnevna prognoza danas je jednako točna kao što je prije 20 godina bila dvodnevna prognoza. Taj trend se nastavlja i pomaže sustavima ranog upozorenja.

Rano upozorenje doista je vrlo važan element smanjenja rizika od katastrofe. Njime se može smanjiti broj ljudskih žrtava te također umanjiti ekonomski i materijalni utjecaj opasnih događaja, uključujući i katastrofe.

Da bi sustavi ranog upozorenja bili djelotvorni, u njih moraju biti aktivno uključeni ljudi i zajednice koji su izloženi raznim opasnostima, moraju omogućivati javnu edukaciju i osviještenost o rizicima, djelotvorno komunicirati poruke i upozorenja te osigurati trajno stanje pripravnosti.

WMO je iz tog razloga pokrenula inicijativu za uspostavu globalnog standardiziranog sustava za upozorenje koji bi obuhvaćao više opasnosti u suradnji s nacionalnim i hidrološkim službama diljem svijeta. Također WMO aktivno surađuje s partnerima na Inicijativi za sustav ranih upozorenja o klimatskim rizicima (CREWS) te na Globalnom okviru za klimatske usluge (GFCS) kako bi se pomoglo najosjetljivijima. Kako su hidrološke službe također važan faktor u jednadžbi otpornosti, WMO je jedan od sponzora velike globalne hidrološke konferencije u svibnju pod nazivom Hidrološkim uslugama do blagostanja.

Da zaključim, cilj WMO-a je popuniti praznine u motriteljskim mrežama i ukloniti prepreke koje stoje na putu pružanju točnih i pravovremenih prognoza i usluga upozorenja zasnovanih na utjecajima koje obuhvaćaju više opasnosti u svim zemljama članicama i teritorijima kako bi pridonijela izgradnji društva otpornog na vremenske, klimatske i vodne prilike. Na taj način organizacija će pridonijeti potpunoj implementaciji Ciljeva za održivi razvoj do 2030. Ujedinjenih naroda i Okvira za smanjenje rizika od katastrofa iz Sendaija. Izgradit ćemo svijet kakav želimo.

Svim članicama WMO-a i svim pojedincima povezanim s organizacijom želim sretan Svjetski dan voda (22. ožujka) i Svjetski meteorološki dan (23. ožujka) u nadi da će svi narodi uskoro steći vremensku pripravnost, klimatsku inteligenciju i mudro vodno gospodarstvo.

Petteri Taalas, glavni tajnik WMO-a