1. Naslovnica
  2. Objave, najave, natječaji

Objave - događanja


Svjetski meteorološki dana, 23. ožujka 2012.

"Bolja budućnost uz primjenu znanja o vremenu, klimi i vodama"

Nacionalne meteorološke i hidrološke službe diljem svijeta motre, analiziraju i prognoziraju vrijeme i klimu te stanje voda, stvarajući vrijedne informacije koje služe zaštiti života, okoliša i dobara. Te informacije od vitalne su važnosti za sadašnju i buduću dobrobit našeg društva i očuvanje Planeta.

Svjetska meteorološka organizacija (WMO), specijalizirana agencija Ujedinjenih naroda, potiče međunarodnu suradnju svojih 189 članica kako bi olakšala i promicala njihov rad. Svake godine proslavom Svjetskog meteorološkog dana, 23. ožujka, WMO podsjeća na Konvenciju iz 1950. godine kojom je utemeljen te na značajne teme iz područja meteorologije i hidrologije.

Ove godine WMO ističe da je održivi razvoj moguć jedino uz primjenu znanja o vremenu, klimi i vodama te u sklopu toga izdvaja kritičnu ulogu službi koje proizvode informacije o vremenu, klimi i vodama. Takve informacije neophodne su za gotovo sve ljudske djelatnosti od proizvodnje hrane - koja treba biti usklađena s klimom područja i dostupnošću vode; industrijske proizvodnje - koja treba dovoljnu količinu energije i vode; održivog razvoja gradova - koji trebaju čisti zrak, dovoljnu količinu energije i vode te zaštitu od ekstremnih vremenskih pojava poput oluja i poplava; do turizma i trgovine - koji ovise o sigurnom i efikasnom transportu.

Ljudi se oslanjaju na pravovremenu prognozu vremena za različite aktivnosti, od društvenih događaja do odluka višemilijunske dolarske vrijednosti. Prema nedavnoj studiji, zbog varijabilnosti vremena, godišnja gospodarska proizvodnja SAD-a varira više od 485 milijardi dolara - što iznosi oko 3,4% bruto domaćeg proizvoda.

Djelovanje čovjeka sve više utječe na vrijeme, klimu i vode. Nacionalne meteorološke i hidrološke službe predvode u opažanjima te razumijevanju i razotkrivanju ovog složenog međuodnosa. Danas, više nego ikad, trebamo klimatske projekcije budućnosti. Potrebno je povećati naše znanje o tome kako globalni klimatski fenomeni djeluju na regionalnoj, nacionalnoj i lokalnoj razini.

U tome će značajnu podršku dati Globalni okvir za klimatske službe (GFCS koji je dobio veliku opću potporu zemalja članica i jedan je od prioriteta WMO-a., a prema kojem bi svim zemljama bile dostupne klimatske informacije i prognoze te znanja za upravljanje klimatskim rizicima.

Vizija (GFSC-a) je da utvrđuje:

  • Globalni sustav - za rutinsku produkciju i elektroničku razmjenu klimatskih podataka i produkata
  • Nadogradnju - temeljnih kapaciteta klimatskih servisa i strategija, posebno kod ranjivijih zemalja i onih s malim kapacitetima
  • Početni skup novih znanstvenih produkata, protokola, alata i usluga - ključnih za potrebe korisnika
  • Mehanizam upravljanja - koji razvija sustav klimatskih službi, posebno kroz uključivanje i mobilizaciju investitora, korisnika i novih resursa

Implementacija Globalnog okvira za klimatske službe:

Financijski period (USD x milijun)
mjera/aktivnosti 2012. - 2013. 2014. - 2017. 2018. - 2021.
Jačanje nacionalnih kapaciteta
1 to 2 52.5 to 64 50 to 60
Jačanje regionalnih kapaciteta
1 to 2 76 to 96 80 to 94
Poboljšanje pouzdanosti motriteljskih postaja
1 to 2 54 to 60 28 to 40
Implementacija učinkovitog sustava upravljanja
2 to 4 13 to 16.4 13 to 16.4
TOTAL 5 do 10 195.5 do 236.4 171 do 210.4

Ova dalekosežna inicijativa GFSC-a pomoći državama da se nose s rizicima i iskoriste mogućnosti koje pruža promjena klime. To će potencijalno osloboditi sredstva koja se mogu investirati u opažanje klime, istraživanje i upravljačke informatičke sustave.

"Smanjenje rizika od katastrofa, upravljanje vodama, osiguranje hrane i zdravlja naše su najvažnije zadaće. Globalni okvir za klimatske službe osnažit će nas za njihovo izvršavanje te stvaranje sigurnije i bolje budućnosti".

M. Jarraud, Secretary-General