1. Naslovnica
  2. Objave, najave, natječaji

Objave - događanja


Svjetski dan voda, 22. ožujak 2014.: Voda i energija

Voda i energija blisko su povezani i ovisni. Proizvodnja i prijenos energije zahtijeva korištenje vodenih resursa. To se osobito odnosi na hidroelektrane, nuklearne i termalne izvore energije. S druge strane, oko 8 % globalne proizvodnje energije koristi se za crpljenje, tretiranje i transport vode do raznih korisnika.

U 2014. godini, Ujedinjeni narodi, usko surađujući s državama članicama i drugim relevantnim dionicima, upozoravaju na povezanost između vode i energije u rješavanju nejednakosti, pogotovo za oko milijardu ljudi koji žive u nedostupnim i siromašnim ruralnim područjima i koji preživljavaju bez pristupa sigurnoj pitkoj vodi, bez sanitarne infrastrukture, bez dovoljno hrane i energetskih usluga.

Cilj UN sustava za vode i energiju je promicati razvoj politika i okvira koji povezuju ministarstva i sektore, vode do energetske sigurnosti i održivog korištenja vode u zelenom gospodarstvu. Posebna pažnja je posvećena identifikaciji najbolje prakse koja može učiniti realnom vodno - energetski učinkovitu "zelenu industriju".

Ciljevi Svjetskog dana voda u 2014.

  • Podizati svijest o međusobnoj povezanosti vode i energije
  • Pridonijeti dijalogu o politikama koje se bave povezanosti vode i energije
  • Pokazati, kroz studije slučaja, donositeljima odluka u energetskom sektoru i vodnom području da integrirani pristupi i rješenja za vodno-energetska pitanja mogu postići veći gospodarski i društveni utjecaj
  • Ujednačiti politike i pitanje razvoja kapaciteta, u čemu sustav UN-a, osobito agencije UN-a za vode i energiju, mogu ponuditi značajan doprinos
  • Identificirati ključne dionike u vodno-energetskoj skupini i aktivno ih uključiti u daljnji razvoj vodno-energetskog povezivanja
  • Biti relevantan čimbenik rasprava nakon 2015. u vezi vodno-energetske povezanosti

Više informacija na: http://www.unwater.org/worldwaterday/