1. Naslovnica
  2. Objave, najave, natječaji

Objave - događanja


Nagrade za uspješan rad hidrološki motritelja - volontera u 2013. godini

Važnost kvalitetnih mjerenja ne može se prenaglasiti, a hidrološka mjerenja i motrenja predstavljaju temelj na kojima počiva hidrologija kao znanost. činjenica je da je hidrološka praksa na ovim našim prostorima počela s kontinuiranim radom još početkom 19. stoljeća i u početku se u velikoj mjeri zasnivala na radu honorarnih motritelja. Njihov zadatak u to vrijeme bio je jednom ili više puta dnevno očitati vodokaznu letvu, zapisati vrijednost vodostaja i poštom poslati mjesečna izviješća u Službu za hidrologiju, gdje su se ti podaci naknadno obrađivali i arhivirali.

Zahvaljujući njihovom odgovornom radu, Služba za hidrologiju raspolaže nizovima dnevnih vrijednosti vodostaja duljih i od 100 godina jer velik broj hidroloških postaja na Savi, Dravi, Kupi i Cetini ima nizove dnevnih vrijednosti vodostaja koji sežu od 1900-te godine pa sve do današnjeg dana. Osim vodostaja rijeka, hidrološki motritelji mjere temperaturu voda, uzimaju uzorake za analizu suspendiranih nanosa, mjere razine podzemnih voda, održavaju vodokazne profile, obavljaju kontrolu limnigrafa, vode evidencije o pojavi leda i radovima u koritu.

Iako živimo u vremenima snažnog tehnološkog napretka koji ima za posljedicu razvoj sve preciznijih uređaja za mjerenje, ipak su nam informacije koje stižu od motritelja i danas od velike važnosti prilikom kontrole i obrade podataka.

Njihov rad zahtijeva svakodnevnu obavezu bez obzira na vremenske uvjete. Oni odlaze na mjrenja po kiši, snijegu, ledu, blatu, vrućini i hladnoći, na lokacije nerijetko prilično udaljene od njihovog doma. Na tom zadatku susreću se s opasnim situacijama, savladavaju prepreke, ponekad gaze po dubokom snijegu i nije rijetki slučaj da su jedini ljudski tragovi u snijegu koji vode do vodokaza ili pijezometra, zapravo tragovi naših vrijednih motritelja.

Svjesni smo činjenice da mjesečna nagrada koju primaju, predstavlja samo simboličnu naknadu za njihov trud. Stoga smo u Sektoru za hidrologiju odlučili zahvaliti našim dugogodišnjim vjernim honorarnim suradnicima - hidrološkim motriteljima te im, osim same zahvalnice, ove godine uručiti i novčanu nagradu.

Kriterij kod odabira najzaslužnijih pojedinaca nije bilo samo neprekidan staž od 30 i više godina, već posebnice njihov savjestan i predan odnos prema toj obavezi. Od ukupno 11 kandidata na području mjerenja površinskih voda i 8 kandidata na području podzemnih voda, ove godine izabrali smo ih četvero, a to su:

Za motrenje površinskih voda
Antun Jurec, Kupljenovo
Koji radi kao hidrološki motritelj od 1983. na hidrološkoj postaji Kupljenovo - Krapina (osn. 1963.)
Motrenje: vodostaja, kontrola limnigrafa, svakodnevno uzimanje uzoraka za analizu suspendiranog nanosa i pojava leda

Luka Rafajac, Stara Gradiška
Za dugogodišnji predan i savjestan rad na našoj najstarijoj hidrološkoj postaji Sava - Stara Gradiška (osn. 1817.)
Motrenje: vodostaja, kontrola rada limnigrafa, temperatura vode, stanje leda i suspendirani nanos do 1991.god.
Za motrenje podzemnih voda
Anica Glavić, Samobor

Bara Mužic, Velika Gorica
Za neprekinuti rad na motrenju podzemne vode od 1974. godine
Svim motriteljima koji su na svoj način dali doprinos meteorološkoj i hidrološkoj službi u Hrvatskoj čestitamo Svjetski meteorološki dan i Svjetski dan voda!

Sektor za hidrologiju