1. Naslovnica
  2. Objave, najave, natječaji

Objave - događanja


Radni sastanak o modeliranju površine tla

U Zagrebu će se od 24. do 26. listopada 2016. u organizaciji DHMZ-a održati međunarodni sastanak na kojem će sudjelovati 20 istraživača koji rade u okviru HIRLAM, ALADIN, LACE, i SURFEX projekata.

Istraživači će na sastanku razmjeniti postignuća i probleme s kojima se susreću u radu na području asimilacije prizemnih podataka kao i parametrizacije utjecaja tla na atmosferu i obrnuto.

Među zajedničkim temama bit će:

  • asimilacija metodom proširenog Kalman filtera (EKF - extended Kalman filter),
  • status i razvoj SODA paketa u SURFEXv8,
  • razvoj ansambl Kalman filtera (EnKF - ensemble Kalman filter),
  • ravnoteža energije grada (TEB - town energy balance),
  • testiranje MESCAN-a umjesto CANARI-ja,
  • povezivanje SURFEXv8 i ALARO1 za potrebe TOUCANS,
  • efikasnost i paralelizacija prizemne asimilacije,
  • satelitski produkti za prizemnu asimilaciju,
  • razvoj parametrizacije ledenjaka u SURFEXv8.