1. Naslovnica
  2. Objave, najave, natječaji

Objave - događanja


Međunarodni sastanak o učincima onečišćenja zraka na materijale i spomenike

DHMZ, 20. 4. 2018. - Sastanak Radne skupine Međunarodnog programa suradnje o učincima na materijale, uključujući povijesne i kulturne spomenike - ICP materijali (Programme Task Force International Co-operative Programme on Effects on Materials, including Historic and Cultural Monuments - ICP Materials) 34. po redu koji organiziraju DHMZ i Ministarstva kulture uz potporu Ministarstva zaštite okoliša i energetike i Hrvatske gospodarske komore, održat će se od 25. do 27. travnja 2018. u Zagrebu, u Hrvatskoj gospodarskoj komori.

Svrha sastanka je rasprava o kontinuiranoj izloženosti materijala i spomenika onečišćujućim tvarima u zraku, analiza trendova onečišćenja zraka i primjena dobivenih podataka u zaštiti svjetskog kulturnog nasljeđa pod zaštitom UNESCO-a. Na sastanku će domaći i strani stručnjaci predstaviti nacionalne aktivnosti i znanstvena istraživanja vezana uz učinke onečišćenja zraka na razne materijale i spomenike.

Program ICP-materijali provodi se u sklopu aktivnosti Konvencije o dalekosežnom prekograničnom onečišćenju zraka (LRTAP konvencija) pri Gospodarskoj komisiji Ujedinjenih naroda za Europu u Ženevi (UNECE). Cilj programa je kvantitativna procjena korozivnih učinaka onečišćene atmosfere, uključujući učinke sumpornih spojeva u kombinaciji s dušikovim oksidima, ozonom i drugim onečišćujućim tvarima. U procjenu su uključeni industrijski materijali te materijali korišteni na povijesnim i kulturnim spomenicima.

Onečišćenje zraka uzrokuje ne samo zdravstvene probleme nego i oštećenja povijesnih građevina, spomenika kao i cijelog ekosustava. LRTAP konvencija potpisana je 1979. s ciljem rješavanja ove prijetnje. Degradacija materijala u Europi danas je znatno niža, uglavnom zbog smanjenja onečišćenja sumpornim spojevima. Zagađenje zraka i dalje je problem, i to vrlo složen - učinci zagađenja su posljedica utjecaja mnoštva onečišćivača. Učinkovito smanjenje onečišćenja bi se trebalo odvijati usporedno s aktivnostima ublažavanja utjecaja klimatskih promjena.

Iz LRTAP konvencije proizašli su mnogi uspješni međunarodni sporazuma koje je potpisala i ratificirala Hrvatska: Konvencija o prekograničnim učincima industrijskih akcidenata (Helsinki, 1992.), Protokol o nadzoru emisija dušikovih oksida ili njihovih prekograničnih strujanja uz Konvenciju o dalekosežnom prekograničnom onečišćenju zraka iz 1979. godine (Sofija, 1988.), Protokol o nadzoru emisija hlapljivih organskih spojeva ili njihovih prekograničnih strujanja uz Konvenciju o dalekosežnom prekograničnom onečišćenju zraka iz 1979. godine (Geneva, 1991.), Protokol uz Konvenciju o prekograničnom onečišćenju zraka na velikim udaljenostima iz 1979. o daljnjem smanjenju emisija sumpora (Oslo, 1994.), Protokol o teškim metalima uz Konvenciju o dalekosežnom prekograničnom onečišćenju zraka iz 1979. godine (Aarhus, 1998.), Protokol o postojanim organskim onečišćujućim tvarima uz Konvenciju o dalekosežnom prekograničnom onečišćenju zraka iz 1979. godine (Aarhus, 1998.) i Protokol o suzbijanju zakiseljavanja, eutrofikacije i prizemnog ozona uz Konvenciju o prekograničnom onečišćenju zraka na velikim udaljenostima iz 1979. (Goeteborg, 1999.). Ovi sporazumi temelje se na dobrom znanstvenom razumijevanju nastajanja i prijenosa štetnih učinaka onečišćenja zraka. ICP materijali su jedan od nekoliko međunarodnih kooperativnih programa (ICP - šume, ICP vode , ICP Integrirano praćenje) orijentiranih na učinke onečišćenja i koji izvještavaju UNECE-ovu radnu grupu o učincima i zajedno s Programom praćenja i procjene daljinskog prijenosa atmosferskog onečišćenja u Europi (EMEP), osiguravaju znanstvene temelje za formiranje politika zaštite.