1. Naslovnica
  2. Objave, najave, natječaji

Objave - događanja


Branka Ivančan Picek

Imamo odgovornost prema budućim naraštajima odgovoriti na klimatski izazov

Poruka glavne ravnateljice DHMZ-a

Poštovane kolegice i kolege, poštovani partneri, dragi prijatelji,

U godini u kojoj obilježavamo 150 godina postojanja Svjetske meteorološke organizacije, tema Svjetskog meteorološkog dana je Kakvo vrijeme, klimu i vode ostavljamo budućim naraštajima?, a Svjetskog dana voda Ubrzajmo promjene. Prilika je to podsjetiti se na veliki iskorak u znanosti i tehnologiji koji nas je doveo do današnjih postignuća na području meteorologije i hidrologije kao zaloga budućem daljnjem napretku i razvoju. Međunarodna suradnja dovela je do standardizacije i jedinstvenog sustava razmjene podataka o stanju atmosfere, mora i voda postavljajući temelje za daljnji znanstveni i tehnološki razvoj. To je doprinijelo zamjetnom povećanju pouzdanosti vremenskih prognoza i omogućilo razvoj sustava ranog upozorenja na opasne vremenske i hidrološke pojave. Oni su ključni elementi prilagodbe klimatskim izazovima i ekstremima, jer ova godišnjica Svjetske meteorološke organizacije podsjetnik je i na opažene klimatske promjene u odnosu na davnu 1873. godinu kad je industrijsko zagađenje bilo tek u začetku.

Tema Kakvo vrijeme, klimu i vode ostavljamo budućim naraštajima? daje nam priliku i predstaviti naša dosadašnja postignuća, razvoj i napredak u službi sigurnosti života građana i održivog gospodarskog razvoja Hrvatske, ali i buduće planove i projekte u izgradnji klimatski neutralne budućnosti Hrvatske.

Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) svoj rad u službi građana i društva temelji na povijesnom i intelektualnom nasljeđu, stručnosti i znanstvenim postignućima. Sve češće i sve zamjetnije prirodne nepogode (poplave, suše, grmljavinske oluje…) predstavljaju opasnost za živote građana i veliki su izazov za razvoj društva. Prilagodba tim promjenama najviši je prioritet, a sustavi ranog upozorenja ključan način prilagodbe. Život u doba klimatskih promjena te uloga informacija i analiza DHMZ-a u planiranju i izradi politika, mjera prilagodbe i procjene rizika obvezuju nas na stalno unaprjeđivanje našeg poslovanja.

Smanjenje rizika od katastrofa i upravljanje vodnim zalihama nezamislivo je bez podataka o klimi i vodama. Mi u DHMZ-u aktivno radimo kako bismo zadovoljili rastuću potrebu građana i ustanova Republike Hrvatske za našim informacijama. Osnovni preduvjet u izgradnji otpornosti društva na ekstremne vremenske, klimatološke i hidrološke događaje je uspostava kvalitetne i sveobuhvatne mreže mjerenja. To u konačnici znači veću sigurnost i ugodnost života naših građana, doprinos zaštiti prirode te održivom gospodarskom razvitku.

Stalno praćenje stanja atmosfere putem prizemnih meteoroloških postaja, radiosondažnih visinskih mjerenja, radarskih i satelitskih mjerenja omogućuje brzo prepoznavanje opasnih meteoroloških pojava i izdavanje upozorenja. S tim ciljem DHMZ privodi kraju najveću modernizaciju u svojoj povijesti kojom smo modernizirali meteorološke i hidrološke mreže, te modernizirali i proširili državnu mrežu za trajno praćenje kvalitete zraka. Uspješna provedba projekata modernizacije (METMONIC, VEPAR i AIRQ) ključna je za našu bolju otpornost na klimatske promjene i njihove posljedice.

Projektom METMONIC, moderniziramo i automatiziramo prizemne meteorološke postaje, uspostavljamo mrežu suvremenih meteoroloških radara i mrežu meteorološko-oceanografskih plutača što će rezultirati još točnijim prognozama i upozorenjima na ekstremne vremenske i hidrološke pojave. Projekt AIRQ, u partnerstvu s Institutom za medicinska istraživanja i medicinu rada, omogućio nam je uspostavu cjelovitog sustava mjerenja i praćenja kvalitete zraka s ciljem zaštite zdravlja građana i okoliša. Projektom VEPAR, na kojem smo partner Hrvatskim vodama, učinjen je važan iskorak u učinkovitijem vodnom gospodarstvu i zaštiti od poplava.

Provođenje modernizacije nezamislivo je bez predanog rada svih zaposlenika DHMZ-a, kao i generacijske solidarnosti naših prethodnika. Njihov entuzijazam i trud, omogućit će uspješan završetak projekata do kraja 2023. godine, na čemu im iskreno zahvaljujem.

Međutim, to nije kraj naših želja daljnje modernizacije. Kako bi ispunili potrebe naših korisnika za pravodobnom, točnom i prilagođenom informacijom o prošloj, sadašnjoj i budućoj klimi želimo ojačati sustav praćenja klimatskih promjena i posljedica kojim će se ubrzati daljnji razvoj za potrebe upravljanja rizicima od prirodnih katastrofa i smanjenje negativnih utjecaja klimatskih promjena na društvo i gospodarstvo u cjelini. Glavni preduvjet je izgradnja nove funkcionalne zgrade DHMZ-a u kojoj bi se sjedinile sve službe i djelatnosti. Bez rješavanja ovog temeljnog problema adekvatnog smještaja, modernizacija usluga i proizvoda DHMZ-a, nužnih za sigurnost i ugodnost života građana, neće biti realizirana u svom punom potencijalu što će ugroziti ostvarenje ciljeva izgradnje bolje budućnosti svih naših građana kroz transformaciju Hrvatske u klimatski neutralno društvo otporno na klimatske promjene.

U svijetu brzih promjena i svakodnevnih izazova misija DHMZ-a u podržavanju održivog i gospodarskog razvoja Hrvatske, zaštiti života, dobara i okoliša informacijama o vremenu, klimi, klimatskim promjenama, vodama i kvaliteti zraka te izdavanje upozorenje na opasne vremenske i hidrološke pojave dobila je novo značenje i dala nam posebnu odgovornost prema generacijama koje dolaze.

Edukaciji, razmjeni znanja i iskustava uvijek ćemo posvećivati najveću pozornost. Sudjelovanjem u radu međunarodnih stručnih organizacija dodatno ćemo unaprijediti ostvarivanje zadaća i pružanje kvalitetnih usluga korisnicima prateći najnovija tehnološka i znanstvena postignuća.

Naša najveća vrijednost su ljudi, zaposlenici koji su svojim radom i entuzijazmom sve ovo predstavljeno učinili mogućim. Zbog njih znam da je pred nama dobra budućnost svim izazovima unatoč!

Ponosna što smo iskoristili generacijsku priliku i odgovorno nastavljamo graditi održiviju i klimatski neutralnu budućnost za sve nas.

Sretan Vam Svjetski dan voda i Svjetski meteorološki dan!

dr. sc. Branka Ivančan-Picek
glavna ravnateljica DHMZ-a