1. Naslovnica
  2. Objave, najave, natječaji

Objave - događanja


Okrugli stol o kvaliteti zraka

DHMZ, 14. 10. 2019. - Okrugli stol o rezultatima i značenju EU strukturnog projekta AIRQ − Proširenje i modernizacija državne mreže za trajno praćenje kvalitete zraka kojeg DHMZ provodi u partnerstvu s Institutom za medicinska istraživanja i medicinu rada (IMI) održat će se u Bolu na Braču 16. listopada 2019. s početkom u 12 h. Ovo događanje je otvoreno za javnost i na programu je prvog dana nacionalnog znanstveno-stručnog skupa s međunarodnim sudjelovanjem “ZAŠTITA ZRAKA 2019“.

Sudionici okruglog stola bit će pomoćnik ministra zaštite okoliša i energetike Igor Čižmek, voditeljica projekta AIRQ Cleo Kosanović, koordinatorica projekta za IMI Gordana Pehnec, predsjednica Hrvatskog udruženja za zaštitu zraka Ranka Godec , voditeljica Službe za modeliranje kvalitete zraka, istraživanje i primjenu Sonja Vidič te voditelj Službe za upravljanje sustavom mjerenja kvalitete zraka Domagoj Mihajlović. Oni će na početku okruglog stola iz perspektive tijela kojeg predstavljaju i poslova koje obavljaju govoriti o značenju projekta s posebnim naglaskom na njegove ciljeve:

  • povećanje udjela stanovništva u Hrvatskoj obuhvaćenog podacima o kvaliteti zraka u urbanim područjima s 50 % na 100 %
  • 5 novoizgrađenih i 19 moderniziranih postaja za mjerenje kvalitete zraka u državnoj mreži za trajno praćenje kvalitete zraka
  • razvijen i funkcionalan model kvalitete zraka za procjenu prizemnih koncentracija onečišćujućih tvari za područja na kojima ne postoje mjerenja u Hrvatskoj
  • uspostavljen i funkcionalan kemijski laboratorij DHMZ-a za analizu kemijskog sastava oborine i zraka
  • uspostavljen i funkcionalan kemijski laboratorij IMI-ja za analizu kemijskog sastava lebdećih čestica
  • uspostavljen i funkcionalan umjerni laboratorij DHMZ-a za umjeravanje mjerila kvalitete zraka i vezanih mjernih veličina u svrhu osiguranja sljedivosti navedenih mjerenja do međunarodnih etalona
  • nadogradnja računalne infrastrukture DHMZ-a radi osiguranja brže i kvalitetnije dostupnosti informacija o kvaliteti zraka

Projekt AIRQ financiran je iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU). Ukupna vrijednost projekta: 125.123.500,00 kn od toga 106.354.975,00 kn iz EFRR i 18.768.525,00 kn iz FZOEU. Razdoblje provođenja projekta je 4 godine ( 1. svibnja 2017. – 30. travanj 2021.).

Provedbom projekta AIRQ uspostavlja se cjelovit sustav mjerenja i kontrole kvalitete zraka u Hrvatskoj u svrhu zadovoljenja europskih i nacionalnih kriterija o očuvanju okoliša i zdravlja ljudi.

Program skupa “ZAŠTITA ZRAKA 2019“ dostupan je ovdje.