1. Naslovnica
  2. Objave, najave, natječaji

Objave - događanja


Podizanje svijesti javnosti o poplavama - radionice za djecu i odrasle

DHMZ, 3. 11. 2017. − U okviru EU projekta Frisco1 (Prekogranično usklađeno slovensko-hrvatsko smanjenje rizika od poplava - negrađevinske mjere) tijekom studenog bit će održano 12 radionica za građanstvo, Podizanje svijesti javnosti o poplavama u šest hrvatskih mjesta uz pogranične slivove Bregana, Sutla, Drava, Mura, Dragonja i Kupa. Na radionicama će sudjelovati stručnjaci DHMZ-a, partnerske institucije na projektu, uz stručnjake Hrvatskih voda, koje su vodeći partner i Državne uprave za zaštitu i spašavanje, koji su također projektni partner.

U svakom mjestu bit će održane po dvije radionice - jedna za djecu i jedna za odrasle. Na radionicama će se predstaviti aktivnosti na projektu Frisco1, pružiti informacije vezane uz zaštitu od poplava i smanjenje rizika od poplava, građevinske i negrađevinske mjere za smanjenje rizika od poplava te korisne informacije za samozaštitu u slučaju poplavnog događaja. Radionice će biti održane prema sljedećem rasporedu:

  • Prekogranični sliv Bregana: Bregana 6. 11. 2017.
  • Prekogranični sliv Sutle: Kumrovec 7. 11. 2017.
  • Prekogranični sliv Drave: Cestica (Otok Virje) 15. 11. 2017.
  • Prekogranični sliv Mure: Sv. Martin na Muri 17. 11. 2017.
  • Prekogranični sliv Dragonje: Buje 21. 11. 2017.
  • Prekogranični sliv Kupe: Brod na Kupi 23. 11. 2017.

Projektom Frisco1 provode se negrađevinske mjere upravljanja rizicima od poplava na šest prekograničnih slivova: Kupa, Sutla, Drava, Mura, Dragonja i Bregana s ciljem smanjenja rizika od poplava i unapređenja sustava upravljanja rizicima od poplava na prekograničnoj razini. Projekt Frisco1 provodi osam projektnih partnera, od kojih su tri iz Hrvatske: Hrvatske vode kao vodeći partner, DHMZ, DUZS i pet iz Slovenije: Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija Republike Slovenije za vode, Agencija Republike Slovenije za okolje, Inštitut za hidravlične raziskave i Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje. Frisco1 se provodi u okviru programa suradnje INTERREG V-A Slovenija - Hrvatska.
Slovenski partneri već su uspješno održali 12 radionica podizanja svijesti javnosti o poplavama kao aktivnosti projekta Frisco1 tijekom veljače i ožujka 2017.