1. Naslovnica
  2. Objave, najave, natječaji

Objave - događanja


Poruka glavnog tajnika WMO-a povodom Svjetskog dana voda (22. 3.) i Svjetskog meteorološkog dana (23. 3.)

Svake godine Svjetska meteorološka organizacija i međunarodna meteorološka zajednica obilježavaju Svjetski meteorološki dan odašiljući poruke važne za očuvanje i kvalitetu života na zemlji, okoliša i imovine ljudi. Tradicija je da se godišnja proslava usredotoči na jednu temu pa je tako na 59. sjednici Izvršnog vijeća SMO-a u svibnju 2007. odlučeno da tema Svjetskog meteorološkog dana 2009. bude "Vrijeme, klima i zrak koji dišemo".

Ta je tema posebno prigodna u vrijeme kada zajednice diljem svijeta nastoje ostvariti milenijske razvojne ciljeve UN-a, posebno kad je riječ o zdravlju, hrani, osiguranju vode i smanjenju siromaštva te učinkovitijem sprečavanju i ublažavanju posljedica prirodnih nepogoda koje se u 90 posto slučajeva odnose na vrijeme, klimu i vodu.

Znanstvenici i medicinski stručnjaci sve su više svjesni presudne povezanosti između vremena, klime i sastava zraka te zdravlja i života. Ljudi su se stoljećima uspijevali dovoljno dobro postaviti prema učincima vremena i klime prilagođavajući svoje zaklone, proizvodnju hrane, osiguranje energije i životni stil u skladu s uvjetima vremena, klime i okoliša. No, u posljednjih nekoliko desetljeća, porast broja stanovnika, povećana potrošnja energije i industrijski razvoj te zagađenje koje je s tim došlo, rezultirali su negativnim posljedicama po zdravlje ljudi. Tako su astma, srčane bolesti, rak pluća i druga medicinska stanja u ljudi pogoršana ili čak uzrokovana smanjenjem kvalitete zraka. Uz to, zagađenje zraka negativno je utjecalo na globalnu ekonomiju, sigurnost vode i hrane te održivi razvoj šteteći biljkama, usjevima i ekosustavima.

Zanimljivo je prisjetiti se da je Hipokrat (460. - 377. godine p.n.e.), koga mnogi smatraju "ocem medicine", odbacio predrasude i započeo znanstvena motrenja i klasifikaciju bolesti te uspostavio niz moralnih i profesionalnih standarda koje vrijede i danas. Njegov rad iz V st. prije Krista "O zraku, vodi i mjestima" razmatra učinke klime, opskrbe vodom i okoliša na ljudsko zdravlje te uspoređuje geofizičke uvjete života u Europi i Aziji. U vrijeme Hipokrata općenito se smatralo da postoje samo četiri elementa: zemlja, zrak, vatra i voda, s njihovim svojstvima hladnoće, suhoće, topline i vlage. Ako oni postoje u ljudskom tijelu u dobrim iznosima i na pravim mjestima, rezultat je dobro zdravlje, ali ako se ravnoteža poremeti, tada se poremeti i zdravlje.

Danas znamo da i plinovi u tragovima kao i čestice u zraku imaju značajan utjecaj na klimu, vrijeme i kvalitetu zraka. Meteorolozi, klimatolozi i kemičari koji se bave atmosferom, kontinuirano pridonose razumijevanju i ublažavanju negativnih posljedica na vrijeme, klimu i zrak opskrbljujući ekologe, medicinske i druge relevantne stručnjake s prognozama i analizama o rasprostranjenosti, koncentraciji i kretanju plinova i čestica u atmosferi.

SMO je još 1950. započela sustavnu koordinaciju motrenja atmosfere i analizu podataka. Informacije o stakleničkim plinovima, aerosolima i ozonu kao i informacije klasičnog meteorološkog i hidrološkog motrenja redovito se prikupljaju zahvaljujući globalnoj mreži prizemnih postaja, radarima, avionima satelitima te sondama (mjerenja u visokoj atmosferi). Sve je to pridonijelo razumijevanju promjena u kemijskom sastavu atmosfere i formiranju znanstvene baze za današnje znanje o učincima vremena i klime na kvalitetu zraka, i obrnuto, o utjecaju sastava zraka na vrijeme i klimu.

Brojni primjeri ovih zahtjevnih aktivnosti WMO-a mogu se naći u znanstvenim studijama, proizašlim iz suradnje nacionalnih meteoroloških i hidroloških službi, članica WMO-a, i relevantnih međunarodnih organizacija, objavljenim u kontekstu Međunarodne polarne i geofizičke godine. U tom smislu, WMO se aktivno uključila u međunarodne napore definiranja i ocjenjivanja nastalih promjena u atmosferi, odnosno prisutnosti zagađivača zraka nastalih većinom sagorijevanjem fosilnih goriva u industriji, prometu i urbanim sredinama kao što su to prizemni ozon, smog, krute čestice, sumporni dioksid i ugljični monoksid.

WMO je bila ključna organizacija pri uspostavi tri najvažnije međunarodne konvencije vezane za sastav atmosfere:

  • Konvencije ekonomske komisije UN-a za Europu o daljinskom prekograničnom zagađenju zraka (1979)
  • Bečke konvencije o zaštiti ozonskog sloja (1985) i
  • Okvirne Konvencije UN-a o promjeni klime (1994)

koje i danas podržava u cilju djelovanja na globalnom planu.

Međuvladin Panel o Promjeni klime (IPCC), sufinanciran od strane WMO-a, dobio je 2007.g. Nobelovu nagradu za Četvrti izvještaj o procjeni klime. Zaključak iz izvještaja je da su klimatske promjene nedvosmislene i vrlo vjerojatno su posljedica povećane emisije stakleničkih plinova nastale ljudskom dijalatnošću (antropogene emisije). Nadalje, IPCC je u izvještaju predvidio učestalije i intenzivnije poplave, suše i ostale vremenske i klimatske ekstreme uzrokovane globalnim zagrijavanjem atmosfere, a posebno - toplinske valove, koji mogu imati štetne posljedice po ljudsko zdravlje te koji lako mogu uzrokovati šumske požare i dovesti do drugih događaja koji rezultiraju zagađenjem.

Vjetar, kiša, snijeg, sunčevo zračenje i temperatura različito utječu na prijenos i stalnost atmosferskih zagađivača. Gradska toplina može zarobiti zagađenje, dok će ga kiša i snijeg isprati iz atmosfere, na tlo, u rijeke, jezera mora i oceane. Kako bi što bolje mogli procijeniti i prognozirati režim zagađenja, znanstvenici koriste posebne meteorološke modele. Takva, pravovremena i točna, predviđanja zagađenja omogućavaju spašavanje života i imovine te su komplementarna s općim meteorološkim prognozama.

Dok se razvoj regionalnih prognoza kvalitete zraka u zadnjih 30 godina značajno poboljšao, pravovremeno obavještavanje lokalnih zajednica često je još uvijek izazov. Prognozu kvalitete zraka objavljuje sve veći broj nacionalnih meteoroloških službi, od kojih mnoge daju i lokalno prigodne, različite, lako čitljive izvještaje i prikaze (npr. vještom upotrebom boja) te korisne savjete. S obzirom da se načini na koji regije daju savjete značajno razlikuju, WMO potiče obučavanje u cilju postizanja najboljih učinaka informacija o kvaliteti zraka i posljedično tome maksimiziranja njihove društvene koristi.

Nikad prije nisu takve informacije bile potrebnije nego danas. Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) upozorava na to da zagađenje zraka odnosi prerano, u prosjeku, dva milijuna života. Čak i relativno niska koncentracija zagađivača može imati pogubne posljedice po zdravlje, osobito u zemljama u razvoju, pa prognoza kvalitete zraka i objavljivanje ranih upozorenja daju priliku za poduzimanje akcija u cilju ublažavanja opasnosti i štetnih posljedica od zagađenja.

Kako gradovi rastu i šire se, gradsko zagađenje zahvaća sve više ljudi. Oko polovice stanovništva Zemlje živi u velikim gradovima, a većina gradova ne provodi monitoring kvalitete zraka, posebno u zemljama u razvoju. Zato je trenutni izazov mobilizirati sredstva i razviti prikladan način upravljanja, praćenja i određivanja zagađenja zraka u tim zemljama.

Programi WMO-a - Svjetsko meteorološko bdijenje (GAW) i Svjetski meteorološki istraživački program - aktivno utječu na povećanje broja službi koje skrbe o kvaliteti zraka u sklopu nacionalnih meteoroloških službi, članica WMO-a. U mnogim državama pokrenuti su projekati koji vode poboljšanju prognoza zagađenja zraka i sprečavanju njegovog učinka.

Pored koordiniranja prognoza kvalitete zraka, WMO promiče istraživanja na području zagađenja zraka. Čestice u atmosteri - aerosoli ključne su kod određivanja razine upijanja ili odbijanja topline s površine Zemlje, oblaka i atmosfere, kao i za stvaranje oblaka i oborina. Iako kiša unutar nekoliko dana ispere većinu aerosola iz niže atmosfere, neke čestice mogu ostati duže vrijeme u suhim zračnim masama i visokoj atmosferi s različitim učincima. Zato su istraživanja aerosola postala važna istraživačka područja i bit će glavna komponenta klimatskih i sinoptičkih prognostičkih modela sljedeće generacije.

Kod kvalitete zraka važno je prepoznati i eventualni sadržaj pijeska i prašine - jer oni smanjuju vidljivost, oštećuju usjeve i djeluju na lokalnu klimu. Prepoznavanje specifičnih izazova pješčanih i prašinskih oluja glavni je zadatak WMO-vog Sustava upozorenja na pijesak i prašinsku oluju, procjenu i savjetovanje. Taj sustav potiče razvoj dnevnih prognoza pješčanih i prašinskih oluja, a također potiču prosljeđivanje tih prognoza u globalne operativne centre te istraživanja i procjene učinaka pješčanih i prašinskih oluja. Mnoge članice WMO-a, kao i partnerske organizacije, uključene su u istraživanje i prognoze ovih opasnih pojava, koje posebno pogađaju sjevernu Afriku, Aziju i Sjevernu Ameriku.

Povrh toga, članice WMO-a, kao i neke partnerske organizacije, igraju ključnu ulogu u praćenju izvanrednih stanja u okolišu i odgovoru na njih. U slučajevima u kojima se mogu nekontrolirano ispuštati u zrak opasne supstance kao što su industrijski kemijski otpad, kod vulkanskih erupcija, širenja bolesti zrakom ili nesreća u nuklearnim centralama, meteorolozi značajno mogu pomoći u predviđanju njihovih naknadnih raspršivanja i širenja.

Program WMO-a o hitnom djelovanju u izvanrednim stanjima (Emergency Response Activity) potiče i pomaže numeričko modeliranje zagađenja zraka uz pomoć brojnih WMO-vih regionalnih specijaliziranih meteoroloških centara, u bliskoj suradnji sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom, Međunarodnom Agencijom za Atomsku Energiju, Međunarodnom Organizacijom za Civilnu Avijaciju te s drugim partnerima. Preko svojih programa koji se odnose na kvalitetu zraka i nacionalnih meteoroloških službi, WMO nastoji povećati svijest o čvrstoj povezanosti između vremena, klime i zraka koji dišemo, osiguravajući točne i razumljive informacije onima koji odlučuju te javnosti. To je zajednički napor koji zahtijeva suradnju svih zajednica i područja, a njezin značaj će se odraziti ove godine u kontekstu Svjetske Klimatske Konferencije-3 (WCC-3), koja će se od 31. kolovoza do 4. rujna održati u Ženevi.

Na tragu tih vitalnih aktivnosti, nacionalne meteorološke i hidrološke službe i dalje će davati glavni poticaj u zaštiti ljudskog zdravlja i okoliša. Uvjeren sam da će tema Svjetskog meteorološkog dana 2009. pridonijeti daljnjem angažmanu svih članica WMO-a i partnera na najvišoj razini. Ovom prigodom, od sveg srca im čestitam.