1. Naslovnica
  2. Objave, najave , natječaji

Natječaji i javna nabava - jednostavna javna nabava


Datum objave Rok za dostavu ponude Predmet nabave Evidencijski broj nabave Dokumenti Izmjene i dopune
30. 12. 2019. 4. 2. 2020. do 11 h Energetska obnova Radarskog centra Puntijarka (DHMZ) 11-2019-JD-134 [ zip ] [ pdf ]
[ pdf ]
[ xls ]
12. 12. 2019. 16. 12. 2019. do 14 h Računala koja nisu pokrivena SDUSJN 02-2019-JD-10 [ zip ]
18. 7. 2019. 26. 7. 2019. u 10 h Nabava klima uređaja 02-2019-JD-05 [ rar ]
19. 6. 2019. 28. 6. 2019. u 14 h Toneri i tinte koji nisu pokriveni OS SDUSJN 02-2019-JD-14 [ zip ]
11. 6. 2019. 18. 6. 2019. u 14 h Uredski namještaj 02-2019-JD-77 [ zip ]
7. 5. 2019. 15. 5. 2019. u 10 h Održavanje klima uređaja 02-2019-JD-09 [ rar ]
11. 4. 2019. 18. 4. 2019. u 10 h Osiguranje poslužitelja na postajama obrane od tuče i osiguranje djelatnosti 11-2019-JD-135 [ zip ]
27. 3. 2019. 3. 4. 2019. u 14 h Metalna oprema za održavanje meteoroloških postaja
(sidrišta, nogari, rukohvati, gazišta..)
04-2019-JD-73 [ zip ]
26. 3. 2019. 2. 4. 2019. u 10 h GPS sustavi za praćenje kilometraže 02-2019-JD-153 [ zip ]
21. 3. 2019. 27. 3. 2019. u 14 h Usluge redovnog ispitivanja gromobranskih instalacija na lansirnim postajama 11-2019-JD-133 [ zip ]
28. 2. 2019. 7. 3. 2019. u 14 h Elektronički i elektronski potrošni materijali (uključujući baterije i akumulatore) 02-2019-JD-16 [ zip ]
21. 2. 2019. 28. 2. 2019. u 14 h Uredski namještaj 02-2019-JD-27 [ zip ]
15. 2. 2019. 22. 2. 2019. u 10 h Usluga redovnog ispitivanja, popravaka i atestiranja vatrogasnih aparata 02-2019-JD-29 [ zip ]
14. 2. 2019. 4. 3. 2019. u 14 h Razna računalna oprema koja nije pokrivena OS SDUSJN 02-2019-JD-15 [ zip ] [ zip ]
[ pdf ]
[ xls ]
18. 1. 2019. 25. 1. 2019. Soboslikarski radovi u hodnicima podruma, prizemlja, prvog i drugog kata 02-2019-JD-25 [ zip ]