1. Naslovnica
  2. Objave, najave , natječaji

Natječaji i javna nabava - jednostavna javna nabava


Datum objave Rok za dostavu ponude Predmet nabave Evidencijski broj nabave Dokumenti Izmjene i dopune
9. 9. 2020. 15. 9. 2020. do 16 h Električni aspiratori 04-2020-JD-64 [ zip ]
3. 9. 2020. 8. 9. 2020. do 15 h Higijenska zaštitna sredstva i zaštitna oprema za djelatnike protiv COVID-19 02-2020-JD-178 [ zip ]
2. 9. 2020. 8. 9. 2020. do 16 h GPRS modem INHAND 04-2020-JD-82 [ zip ]
29. 7. 2020. 5. 8. 2020. do 16 h Metalna oprema za održavanje automatskih meteoroloških postaja 04-2020-JD-81 [ zip ] [ zip ]
3. 7. 2020. 8. 7. 2020. do 11 h Izrada ploča natpisa za promidžbu i vidljivost energetske obnove objekta RC Osijek 11-2020-JD-166 [ zip ]
19. 6. 2020. 4. 7. 2020. do 16 h Pripremni građevinski radovi na lokaciji Lisičina 04-2020-JD-78 [ zip ]
22. 4. 2020. 27. 4. 2020. do 10 h Usluga redovnog ispitavanja, popravaka i atestiranja vatrogasnih aparata 02-2020-JD-15 [ zip ]
26. 3. 2020. 1. 4. 2020. do 10 h Metalna oprema za održavanje meteoroloških postaja (nogari, postolja, sidrišta, gazišta, djelovi za vjetrokaz, nosači, rukohvati, stupovi,...) 04-2020-JD-65 [ zip ]
26. 3. 2020. 1. 4. 2020. do 10 h Komplet kišomjera, kantica za kišomjere 04-2020-JD-67 [ zip ]
19. 3. 2020. 25. 3. 2020. do 14 h Razna računalna oprema koja nije pokrivena OS SDUSJN 09-2020-JD-138 [ zip ]
19. 3. 2020. 25. 3. 2020. do 14 h Servis UPS-a 02-2020-JD-17 [ zip ]
16. 3. 2020. 23. 3. 2020. do 10 h Meteorološki zakloni 04-2020-JD-66 [ zip ]
12. 3. 2020. 18. 3. 2020. do 14 h Sistematski pregledi za djelatnike 02-2020-JD-06 [ zip ]
11. 3. 2020. 17. 3. 2020. do 10 h Elektronički i elektronski potrošni materijal (uključujući baterije i akumulatore) 02-2020-JD-09 [ zip ]
26. 2. 2020. 4. 3. 2020. do 11 h Nabava UPS uređaja 02-2020-JD-19 [ zip ] [ xlsx ]
25. 2. 2020. 2. 3. 2020. do 10 h Sistematski pregledi za djelatnike 02-2020-JD-06 [ zip ]
24. 2. 2020. 2. 3. 2020. do 10 h Usluga godišnjeg putnog zdravstvenog osiguranja 02-2020-JD-08 [ zip ]
12. 2. 2020. 18. 2. 2020. do 14 h Soboslikarski radovi 02-2020-JD-27 [ zip ]
12. 2. 2020. 17. 2. 2020. do 11 h Usluga posredovanja pri kupnji zrakoplovnih karata 02-2020-JD-172 [ zip ] [ pdf ]
30. 12. 2019. 4. 2. 2020. do 11 h Energetska obnova Radarskog centra Puntijarka (DHMZ) 11-2019-JD-134 [ zip ] [ pdf ]
[ pdf ]
[ xls ]
12. 12. 2019. 16. 12. 2019. do 14 h Računala koja nisu pokrivena SDUSJN 02-2019-JD-10 [ zip ]