Ocjena mjeseca, sezone, godine


Odaberite

ODSTUPANJE SREDNJE MJESEČNE TEMPERATURE ZRAKA ZA SIJEČANJ 2019.

Siječanj 2019. godine je na većem broju analiziranih postaja bio hladniji od prosjeka (1981. - 2010.) dok je postaja Gospić imala srednju mjesečnu temperaturu zraka jednaku višegodišnjem prosjeku. Odstupanja srednje mjesečne temperature zraka bila su u rasponu od -2,5 °C (Zavižan) do 1,1 °C (Bjelovar).

Usporedba s raspoloživim nizom analiziranih postaja pokazuje da u siječnju 2019. godine nije bilo rekordnih vrijednosti apsolutne maksimalne temperature zraka (tablica 1). Iz (tablice 2) je vidljivo da u siječnju 2019. godine nije bilo ni rekordnih vrijednosti apsolutne minimalne temperature zraka.

Prema raspodjeli percentila, toplinske prilike u Hrvatskoj za siječanj 2019. godine opisane su sljedećim kategorijama: hladno (dio sjevernog Jadrana i zaleđa te srednji i južni Jadran sa zaleđem) i normalno (preostali dio Hrvatske).ODSTUPANJE KOLIČINE OBORINE ZA SIJEČANJ 2019.

Analiza količina oborine za siječanj 2019. godine koje su izražene u postotcima (%) višegodišnjeg prosjeka (1981. – 2010.) pokazuje da su količine oborine bile većinom ispod višegodišnjeg prosjeka. Usporedba s višegodišnjim prosjekom pokazuje da se količine oborine za siječanj 2019. nalaze u rasponu od 42 % višegodišnjeg prosjeka u Poreču (24,1 mm) do 186 % tog prosjeka u Hvaru (108,9 mm).

Oborinske prilike u Hrvatskoj za siječanj 2019. godine opisane su dominantnom kategorijom normalno dok se dio sjevernog Jadrana nalazi u kategoriji sušno. U kategoriji kišno nalazi se dio srednjeg Jadrana i zaleđa.

Broj dana sa snježnim pokrivačem ≥ 1 cm u siječnju 2019. godine kretao se od 1 (Pazin) do 28 (Puntijarka i Zavižan). Maksimalna visina snježnog pokrivača izmjerena je na Zavižanu (91 cm), a zatim slijede Gospić (48 cm), Puntijarka (35 cm), Ogulin (27 cm), itd.