Ocjena mjeseca, sezone, godine


Odaberite

ODSTUPANJE SREDNJE MJESEČNE TEMPERATURE ZRAKA U ZIMI 2019/2020.

Srednja sezonska temperatura zraka (zima) bila je iznad višegodišnjeg prosjeka (1981. – 2010.) na svim analiziranim postajama. Odgovarajuće temperaturne anomalije za zimu 2019/2020. (prosinac 2019., siječanj i veljača 2020.) bile su u rasponu od 1,6 °C (Komiža) do 3,7 °C (Parg).

Prema raspodjeli percentila, toplinske prilike u Hrvatskoj za zimu 2019/2020. godine opisane su sljedećim kategorijama: ekstremno toplo (dio sjevernog, srednjeg i južnog Jadrana i zaleđa) i vrlo toplo (preostali dio Hrvatske).ODSTUPANJE KOLIČINE OBORINE U ZIMI 2019/2020.

Analiza zimskih količina oborine izraženih u % prosječnih vrijednosti (1981. – 2010.) pokazuje da su količine oborine bile većinom ispod višegodišnjeg prosjeka. Količine su se kretale od 42 % zimskih količina oborine u Lastovu do 126 % u Varaždinu.

Prema raspodjeli percentila oborinske prilike u Hrvatskoj za zimu 2019/2020. opisane su sljedećim kategorijama: sušno (istočna Hrvatska, šire područje Siska i Ogulina, Lika te dio sjevernog i srednjeg Jadrana i zaleđa), kišno (šire područje Varaždina) i normalno (preostali dio Hrvatske).